Παρακολούθηση
Ioannis Katakis
Ioannis Katakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unic.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-Label Classification: An overview
G Tsoumakas, I Katakis
International Journal of Data Warehousing & Mining 3 (3), 1-13, 2007
36432007
Mining multi-label data
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Data mining and knowledge discovery handbook, 667-685, 2010
20992010
Random k-labelsets for multilabel classification
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 23 (7), 1079-1089, 2011
10922011
Effective and efficient multilabel classification in domains with large number of labels
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Proc. ECML/PKDD 2008 Workshop on Mining Multidimensional Data (MMD’08), 30-44, 2008
5712008
Multilabel text classification for automated tag suggestion
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
ECML PKDD discovery challenge 75, 2008
4792008
Tracking recurring contexts using ensemble classifiers: an application to email filtering
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
Knowledge and Information Systems 22 (3), 371-391, 2010
2832010
Dynamic feature space and incremental feature selection for the classification of textual data streams
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
Knowledge Discovery from Data Streams, 107-116, 2006
1422006
An adaptive personalized news dissemination system
I Katakis, G Tsoumakas, E Banos, N Bassiliades, I Vlahavas
Journal of Intelligent Information Systems 32 (2), 191-212, 2009
1152009
Detecting Events in Online Social Networks: Definitions, Trends and Challenges
N Panagiotou, I Katakis, D Gunopulos
Solving Large Scale Learning Tasks. Challenges and Algorithms, 42-84, 2016
1062016
An ensemble of classifiers for coping with recurring contexts in data streams
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
ECAI 2008, 763-764, 2008
972008
Effective voting of heterogeneous classifiers
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
European Conference on Machine Learning, 465-476, 2004
962004
A review of multi-label classification methods
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Proceedings of the 2nd ADBIS Workshop on Data Mining and Knowledge Discovery …, 2006
822006
On the utility of incremental feature selection for the classification of textual data streams
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
Advances in Informatics, 338-348, 2005
742005
Social voting advice applications—definitions, challenges, datasets and evaluation
I Katakis, N Tsapatsoulis, F Mendez, V Triga, C Djouvas
Cybernetics, IEEE Transactions on 44 (7), 1039-1052, 2014
632014
Social voting advice applications—definitions, challenges, datasets and evaluation
I Katakis, N Tsapatsoulis, F Mendez, V Triga, C Djouvas
IEEE Transactions on cybernetics 44 (7), 1039-1052, 2013
632013
Ensemble pruning using reinforcement learning
I Partalas, G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Advances in Artificial Intelligence, 301-310, 2006
612006
On the Combination of Textual and Semantic Descriptions for Automated Semantic Web Service Classification
I Katakis, G Meditskos, G Tsoumakas, N Bassiliades
Artificial Intelligence Applications and Innovations III, 95-104, 2009
562009
Intelligent Urban Data Monitoring for Smart Cities
N Panagiotou, N Zygouras, I Katakis, D Gunopulos, N Zacheilas, I Boutsis, ...
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2016
522016
Modern applications of machine learning
G Tzanis, I Katakis, I Partalas, I Vlahavas
Proceedings of the 1st Annual SEERC Doctoral Student Conference–DSC 1 (1), 1-10, 2006
482006
PersoNews: a personalized news reader enhanced by machine learning and semantic filtering
E Banos, I Katakis, N Bassiliades, G Tsoumakas, I Vlahavas
On the Move to Meaningful Internet Systems 2006: CoopIS, DOA, GADA, and …, 2006
432006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20