Παρακολούθηση
Ivan Flechais
Ivan Flechais
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Usable security: Why do we need it? How do we get it?
MA Sasse, I Flechais
O'Reilly, 2005
1932005
Security and usability: Analysis and evaluation
R Kainda, I Flechais, AW Roscoe
2010 international conference on availability, reliability and security, 275-282, 2010
1882010
Usability and security of out-of-band channels in secure device pairing protocols
R Kainda, I Flechais, AW Roscoe
Proceedings of the 5th Symposium on Usable Privacy and Security, 1-12, 2009
1512009
Persona cases: a technique for grounding personas
S Faily, I Flechais
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
1392011
Bringing security home: a process for developing secure and usable systems
I Flechais, MA Sasse, SMV Hailes
Proceedings of the 2003 workshop on New security paradigms, 49-57, 2003
1392003
Integrating security and usability into the requirements and design process
I Flechais, C Mascolo, MA Sasse
International Journal of Electronic Security and Digital Forensics 1 (1), 12-26, 2007
1292007
Authentication protocols based on low-bandwidth unspoofable channels: a comparative survey
LH Nguyen, AW Roscoe
Journal of Computer Security 19 (1), 139-201, 2011
902011
Designing secure and usable systems
I Fléchais
772005
Divide and conquer: the role of trust and assurance in the design of secure socio-technical systems
I Flechais, J Riegelsberger, MA Sasse
Proceedings of the 2005 workshop on New security paradigms, 33-41, 2005
752005
Maintainability prediction: A regression analysis of measures of evolving systems
JH Hayes, L Zhao
21st IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'05), 601-604, 2005
602005
Barry is not the weakest link: Eliciting Secure System Requirements with Personas
S Faily, I Fléchais
British Computer Society, 2010
542010
A meta-model for usable secure requirements engineering
S Faily, I Fléchais
Proceedings of the 2010 ICSE Workshop on Software Engineering for Secure …, 2010
502010
Here's Johnny: a methodology for developing attacker personas
A Atzeni, C Cameroni, S Faily, J Lyle, I Fléchais
2011 Sixth International Conference on Availability, Reliability and …, 2011
462011
Stakeholder involvement, motivation, responsibility, communication: How to design usable security in e-Science
I Flechais, MA Sasse
International Journal of Human-Computer Studies 67 (4), 281-296, 2009
462009
The secret lives of assumptions: Developing and refining assumption personas for secure system design
S Faily, I Fléchais
International Conference on Human-Centred Software Engineering, 111-118, 2010
452010
Two heads are better than one: security and usability of device associations in group scenarios
R Kainda, I Flechais, AW Roscoe
Proceedings of the Sixth Symposium on Usable Privacy and Security, 1-13, 2010
412010
Security practices for households bank customers in the Kingdom of Saudi Arabia
D Alghamdi, I Flechais, M Jirotka
Eleventh Symposium On Usable Privacy and Security ({SOUPS} 2015), 297-308, 2015
392015
Towards tool-support for usable secure requirements engineering with CAIRIS
S Faily, I Fléchais
International Journal of Secure Software Engineering (IJSSE) 1 (3), 56-70, 2010
382010
Human vulnerabilities in security systems
MA Sasse, D Ashenden, D Lawrence, L Coles-Kemp, I Fléchais, ...
Human factors working group, Cyber security KTN human factors white paper, 2007
352007
Informal support networks: an investigation into home data security practices
N Nthala, I Flechais
Fourteenth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2018), 63-82, 2018
332018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20