Παρακολούθηση
Jason Link
Jason Link
NMFS Woods Hole
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecosystem-based fishery management
EK Pikitch, C Santora, EA Babcock, A Bakun, R Bonfil, DO Conover, ...
Science 305 (5682), 346-347, 2004
26112004
Changing spatial distribution of fish stocks in relation to climate and population size on the Northeast United States continental shelf
JA Nye, JS Link, JA Hare, WJ Overholtz
Marine Ecology Progress Series 393, 111-129, 2009
7852009
Lessons in modelling and management of marine ecosystems: the Atlantis experience
EA Fulton, JS Link, IC Kaplan, M Savina‐Rolland, P Johnson, ...
Fish and fisheries 12 (2), 171-188, 2011
6052011
What does ecosystem-based fisheries management mean
JS Link
Fisheries 27 (4), 18-21, 2002
4112002
Ecosystem-based fisheries management: confronting tradeoffs
J Link
Cambridge University Press, 2010
3832010
Best practice in Ecopath with Ecosim food-web models for ecosystem-based management
JJ Heymans, M Coll, JS Link, S Mackinson, J Steenbeek, C Walters, ...
Ecological Modelling 331, 173-184, 2016
3782016
Does food web theory work for marine ecosystems?
J Link
Marine ecology progress series 230, 1-9, 2002
3672002
Translating ecosystem indicators into decision criteria
JS Link
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 569-576, 2005
3432005
Dietary guild structure of the fish community in the Northeast United States continental shelf ecosystem
LP Garrison, JS Link
Marine Ecology Progress Series 202, 231-240, 2000
3282000
Marine ecosystem assessment in a fisheries management context
JS Link, JKT Brodziak, SF Edwards, WJ Overholtz, D Mountain, JW Jossi, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 59 (9), 1429-1440, 2002
3072002
On the use of IPCC-class models to assess the impact of climate on living marine resources
CA Stock, MA Alexander, NA Bond, KM Brander, WWL Cheung, ...
Progress in Oceanography 88 (1-4), 1-27, 2011
3062011
Ecological considerations in fisheries management: when does it matter?
JS Link
Fisheries 27 (4), 10-17, 2002
2462002
Adding rigor to ecological network models by evaluating a set of pre-balance diagnostics: a plea for PREBAL
JS Link
Ecological Modelling 221 (12), 1580-1591, 2010
2452010
Using productivity and susceptibility indices to assess the vulnerability of United States fish stocks to overfishing
WS Patrick, P Spencer, J Link, J Cope, J Field, D Kobayashi, P Lawson, ...
2382010
Pathways between primary production and fisheries yields of large marine ecosystems
KD Friedland, C Stock, KF Drinkwater, JS Link, RT Leaf, BV Shank, ...
PloS one 7 (1), e28945, 2012
2072012
Using indicators for evaluating, comparing, and communicating the ecological status of exploited marine ecosystems. 2. Setting the scene
YJ Shin, LJ Shannon, A Bundy, M Coll, K Aydin, N Bez, JL Blanchard, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 692-716, 2010
1992010
Trophic ecology of Atlantic cod Gadus morhua on the northeast US continental shelf
JS Link, LP Garrison
Marine Ecology Progress Series 227, 109-123, 2002
1972002
Ecosystem-based fishery management: what is it and how can we do it?
J Brodziak, J Link
Bulletin of Marine Science 70 (2), 589-611, 2002
1932002
The IUCN red list of ecosystems: Motivations, challenges, and applications
DA Keith, JP Rodríguez, TM Brooks, MA Burgman, EG Barrow, L Bland, ...
Conservation Letters 8 (3), 214-226, 2015
1872015
Myths that continue to impede progress in ecosystem-based fisheries management
WS Patrick, JS Link
Fisheries 40 (4), 155-160, 2015
1672015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20