Παρακολούθηση
Jason Link
Jason Link
NMFS Woods Hole
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecosystem-based fishery management
EK Pikitch, C Santora, EA Babcock, A Bakun, R Bonfil, DO Conover, ...
Science 305 (5682), 346-347, 2004
27612004
Changing spatial distribution of fish stocks in relation to climate and population size on the Northeast United States continental shelf
JA Nye, JS Link, JA Hare, WJ Overholtz
Marine Ecology Progress Series 393, 111-129, 2009
8592009
Lessons in modelling and management of marine ecosystems: the Atlantis experience
EA Fulton, JS Link, IC Kaplan, M Savina‐Rolland, P Johnson, ...
Fish and fisheries 12 (2), 171-188, 2011
6322011
Best practice in Ecopath with Ecosim food-web models for ecosystem-based management
JJ Heymans, M Coll, JS Link, S Mackinson, J Steenbeek, C Walters, ...
Ecological modelling 331, 173-184, 2016
4432016
What does ecosystem-based fisheries management mean
JS Link
Fisheries 27 (4), 18-21, 2002
4342002
Ecosystem-based fisheries management: confronting tradeoffs
J Link
Cambridge University Press, 2010
4282010
Does food web theory work for marine ecosystems?
J Link
Marine ecology progress series 230, 1-9, 2002
3842002
Translating ecosystem indicators into decision criteria
JS Link
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 569-576, 2005
3502005
Dietary guild structure of the fish community in the Northeast United States continental shelf ecosystem
LP Garrison, JS Link
Marine Ecology Progress Series 202, 231-240, 2000
3462000
On the use of IPCC-class models to assess the impact of climate on living marine resources
CA Stock, MA Alexander, NA Bond, KM Brander, WWL Cheung, ...
Progress in Oceanography 88 (1-4), 1-27, 2011
3312011
Marine ecosystem assessment in a fisheries management context
JS Link, JKT Brodziak, SF Edwards, WJ Overholtz, D Mountain, JW Jossi, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 59 (9), 1429-1440, 2002
3132002
Adding rigor to ecological network models by evaluating a set of pre-balance diagnostics: a plea for PREBAL
JS Link
Ecological Modelling 221 (12), 1580-1591, 2010
2792010
Ecological considerations in fisheries management: when does it matter?
JS Link
Fisheries 27 (4), 10-17, 2002
2612002
Using productivity and susceptibility indices to assess the vulnerability of United States fish stocks to overfishing
WS Patrick, P Spencer, J Link, J Cope, J Field, D Kobayashi, P Lawson, ...
2562010
Pathways between primary production and fisheries yields of large marine ecosystems
KD Friedland, C Stock, KF Drinkwater, JS Link, RT Leaf, BV Shank, ...
PloS one 7 (1), e28945, 2012
2292012
The IUCN red list of ecosystems: Motivations, challenges, and applications
DA Keith, JP Rodríguez, TM Brooks, MA Burgman, EG Barrow, L Bland, ...
Conservation Letters 8 (3), 214-226, 2015
2152015
Trophic ecology of Atlantic cod Gadus morhua on the northeast US continental shelf
JS Link, LP Garrison
Marine Ecology Progress Series 227, 109-123, 2002
2112002
Using indicators for evaluating, comparing, and communicating the ecological status of exploited marine ecosystems. 2. Setting the scene
YJ Shin, LJ Shannon, A Bundy, M Coll, K Aydin, N Bez, JL Blanchard, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 692-716, 2010
2032010
Ecosystem-based fishery management: what is it and how can we do it?
J Brodziak, J Link
Bulletin of Marine Science 70 (2), 589-611, 2002
2002002
Functional responses and scaling in predator–prey interactions of marine fishes: contemporary issues and emerging concepts
ME Hunsicker, L Ciannelli, KM Bailey, JA Buckel, J Wilson White, JS Link, ...
Ecology Letters 14 (12), 1288-1299, 2011
1852011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20