Παρακολούθηση
Vrysagotis Vasileios
Vrysagotis Vasileios
Regulatory Authority for Ports
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα raports.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Supplier Selection Problem: A Literature Review of Multi-Criteria Approaches Based on DEA
V Vrysagotis, A Kontis
Advances in Management & Applied Economics 1 (2), 207-219, 2011
312011
Warehouse layout problems: Types of problems and solution algorithms
V Vrysagotis, PA Kontis
Journal of Computations & Modelling 1 (1), 131-152, 2011
312011
Performance evaluation of a two‐echelon supply chain with stochastic demand, lost sales, and Coxian‐2 phase replenishment times
M Vidalis, V Vrisagotis, G Varlas
International Transactions in Operational Research 21 (4), 649-671, 2014
172014
A mathematical tool for warehousing optimization
G Kapetanios, V Vrisagotis, D Pappas, M Panta, K Siassiakos
Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Simulation …, 2009
62009
A New Managerial Approach to Safety at Workplace in Warehousing Systems: A Case Study
M Panta, V Vrysagotis
Advances in Management & Applied Economics 1 (3), 115-236, 2011
52011
The problem of cross-docking analyzed by Markov chain method. The application to a major Greek retailer
V Vrisagotis, K Siassiakos, M Panta, G Kaimakamis, G Kapetanios
supply chain management 5, 6-18, 2009
42009
Managerial proposals for the ADR transport industry in Greece during the crisis period of 2015
A Zisiopoulou, V Vrysagotis, A Geronikolou
Advances in Management and Applied Economics 8 (2), 13-31, 2018
32018
Evaluating the performance of a merge supply network with supplier interruptions
M Geranios, M Vidalis, V Vrysagotis
International Journal of Decision Support Systems 2 (1-3), 91-108, 2016
12016
Τα ελληνικά περιφερειακά λιμάνια σε φάση μετάβασης. Αβεβαιότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες για την περιφερειακή διοίκηση και τους ρυθμιστικούς φορείς
Β Βρυσαγώτης, Ν Ζλέμαρης, Μ Καλογήρου, Γ Φαρμακούλα
21ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ, 125-135, 2020
2020
Uncharted Waters - Independent Regulation for Port Concessions, Regulation and Governance
J Angelopoulos, C Chlomoudis, C Flegkas, P Leonardou, V Vasileios.
27th Annual Conference of International Conference of Maritime Economists (I …, 2019
2019
A performance measures quantitative analysis for a three stage logistics system
V Vrysagotis, T Bratis
7th International Conference in Logistics & Maritime Systems, 2017
2017
A quantitative model for the distribution operations in defense logistics
V Vrysagotis, M Vidalis, A Paris
Journal of Computations & Modelling 7 (3), 1-19, 2017
2017
Η ανάπτυξη του οδικού εμπορευματικού διαδρόμου Ηγουμενίτσα – Βόλος ως μιας ιδέας έξυπνης εξειδίκευσης για τις περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας
Β Βρυσαγώτης, Σ Μακρίδης, Λ Μπαμπαλιούτας
19o Επιστημονικό Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 2016
2016
Modeling supply disruptions for logistics network of R defense suppliers to a battlefield
A Paris, V Vrysagotis
3rd international Conference on Cryptography, Cyber Security and Information …, 2016
2016
The effect of supplier interruptions on a merge supply network. Comparison between Coxian and exponential approaches
V Vrysagotis, M Geranios, M Vidalis
10th Conference on Stochastic Models of Manufacturing and Service Operations …, 2015
2015
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Μ Πάντα, Β Βρυσαγώτης, Χ Καραφωτιά
A'-TECHNOLOGY AND SCIENCES, 1-41, 2014
2014
Μοντελοποίηση κι αξιολόγηση πολιτικών διαχείρισης αποθεμάτων σε εφοδιαστικά δίκτυα
Β Βρυσαγώτης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης …, 2014
2014
Modeling a Merge in Network of Warehouse Facilities with two Modes of Operation: Cross Docking and Traditional Warehousing
VV Vidalis M.,Reklitis P.
2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational …, 2013
2013
Continuous-review, lost-sales stochastic-inventory model for a three echelon supply chain with Poisson demand and Coxian 2 lead times.
VV Vidalis M.Papadopoulos, C.T.
2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational …, 2013
2013
Modeling the Uncertainties of the Provision of R Dispersed Attacking of Defending Units from a Logistics Center
M Vidalis, V Vrysagotis
2nd Intl. Conference on Applications of Mathematics and Informatics in …, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20