Παρακολούθηση
Athanassios Stavrakoudis
Athanassios Stavrakoudis
Associate Professor in Computer Simulation, University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On locating all roots of systems of nonlinear equations inside bounded domain using global optimization methods
IG Tsoulos, A Stavrakoudis
Nonlinear Analysis: Real World Applications 11 (4), 2465-2471, 2010
912010
Enhancing PSO methods for global optimization
IG Tsoulos, A Stavrakoudis
Applied Mathematics and Computation 216 (10), 2988-3001, 2010
692010
Synthesis of a proline-rich [60] fullerene peptide with potential biological activity
P Sofou, Y Elemes, E Panou-Pomonis, A Stavrakoudis, V Tsikaris, ...
Tetrahedron 60 (12), 2823-2828, 2004
682004
Molecular dynamics simulation of antimicrobial peptide arenicin‐2: β‐Hairpin stabilization by noncovalent interactions
A Stavrakoudis, IG Tsoulos, ZO Shenkarev, TV Ovchinnikova
Peptide Science 92 (3), 143-155, 2009
442009
The relative orientation of the Arg and Asp side chains defined by a pseudodihedral angle as a key criterion for evaluating the structure–activity relationship of RGD peptides
S Kostidis, A Stavrakoudis, N Biris, D Tsoukatos, C Sakarellos, V Tsikaris
Journal of Peptide Science 10 (8), 494-509, 2004
342004
Biometric Digital Health Technology for Measuring Motor Function in Parkinson’s disease: Results from a feasibility and patient satisfaction study
G Mitsi, EU Mendoza, BD Wissel, E Barbopoulou, AK Dwivedi, I Tsoulos, ...
Frontiers in Neurology 8, 273, 2017
282017
Eucb: A C++ program for molecular dynamics trajectory analysis
IG Tsoulos, A Stavrakoudis
Computer Physics Communications 182 (3), 834-841, 2011
262011
Computational screening of branched cyclic peptide motifs as potential enzyme mimetics
A Stavrakoudis, S Makropoulou, V Tsikaris, M Sakarellos‐Daitsiotis, ...
Journal of Peptide Science 9 (3), 145-155, 2003
222003
Conformational flexibility in designing peptides for immunology: The molecular dynamics approach
A Stavrakoudis
Current Computer-Aided Drug Design 6 (3), 207-222, 2010
192010
A three‐residue cyclic scaffold of non‐RGD containing peptide analogues as platelet aggregation inhibitors: Design, synthesis, and structure–function relationships
A Stavrakoudis, G Bizos, D Eleftheriadis, A Kouki, E Panou‐Pomonis, ...
Biopolymers 56 (1), 20-26, 2000
192000
Tablet-Based Application for Objective Measurement of Motor Fluctuations in Parkinson Disease
BD Wissel, G Mitsi, AK Dwivedi, S Papapetropoulos, S Larkin, ...
Digital Biomarkers 1 (2), 126-135, 2017
172017
T‐cell epitopes of the La/SSB autoantigen: Prediction based on the homology modeling of HLA‐DQ2/DQ7 with the insulin‐B peptide/HLA‐DQ8 complex
A Kosmopoulou, M Vlassi, A Stavrakoudis, C Sakarellos, ...
Journal of computational chemistry 27 (9), 1033-1044, 2006
162006
Application of Machine Learning in a Parkinson's Disease Digital Biomarker Dataset Using Neural Network Construction (NNC) Methodology Discriminates Patient Motor Status
IG Tsoulos, G Mitsi, A Stavrakoudis, S Papapetropoulos
Frontiers in ICT 6, 10, 2019
152019
Design, synthesis and catalytic activity of a serine protease synthetic model
A Stavrakoudis, IN Demetropoulos, C Sakarellos, M Sakarellos-Daitsiotis, ...
International Journal of Peptide Research and Therapeutics 4 (4), 481-487, 1997
141997
Price Dependence between Different Beef Cuts and Quality Grades: A Copula Approach at the Retail Level for the US Beef Industry
D Panagiotou, A Stavrakoudis
Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 14 (1), 121-131, 2016
132016
Insights into the structure of the LC13 TCR/HLA-B8-EBV peptide complex with molecular dynamics simulations
A Stavrakoudis
Cell biochemistry and biophysics 60 (3), 283-295, 2011
122011
Molecular dynamics simulations of BcZBP, a deacetylase from Bacillus cereus: active site loops determine substrate accessibility and specificity
VE Fadouloglou, A Stavrakoudis, V Bouriotis, M Kokkinidis, NM Glykos
Journal of Chemical Theory and Computation 5 (12), 3299-3311, 2009
122009
Molecular dynamics simulations of the TSSPSAD peptide antigen in free and bound with CAMPATH-1H Fab antibody states: The importance of the β-turn conformation
VA Tatsis, IG Tsoulos, A Stavrakoudis
International Journal of Peptide Research and Therapeutics 15 (1), 1-9, 2009
122009
The Ac–RGD–NH2 peptide as a probe of slow conformational exchange of short linear peptides in DMSO
N Biris, A Stavrakoudis, AS Politou, E Mikros, M Sakarellos‐Daitsiotis, ...
Biopolymers 69 (1), 72-86, 2003
112003
A stochastic production frontier estimator of the degree of oligopsony power in the US cattle industry
D Panagiotou, A Stavrakoudis
Journal of Industry, Competition and Trade 17 (1), 121-133, 2017
102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20