Παρακολούθηση
Ahad Esmaeilian
Ahad Esmaeilian
Vice President of Clean Energy, Audubon Companies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tamu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transmission-line fault analysis using synchronized sampling
P Dutta, A Esmaeilian, M Kezunovic
IEEE transactions on power delivery 29 (2), 942-950, 2014
1062014
Prevention of power grid blackouts using intentional islanding scheme
A Esmaeilian, M Kezunovic
IEEE transactions on industry applications 53 (1), 622-629, 2016
1022016
Fault Location: The Models, Methods, and Solutions
M Kezunovic, T Dokic, A Esmaeilian, A Gopalakrishnan, Y Liao, ...
Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 1-28, 1999
731999
Evaluation and performance comparison of power swing detection algorithms in presence of series compensation on transmission lines
A Esmaeilian, A Ghaderi, M Tasdighi, A Rouhani
2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2011
452011
Fault Location Using Sparse Synchrophasor Measurement of Electromechanical Wave Oscillations
A Esmaeilian, M Kezunovic
IEEE Transactions on Power Delivery, 1-9, 2016
352016
Reliable implementation of robust adaptive topology control
M Kezunovic, T Popovic, G Gurrala, P Dehghanian, A Esmaeilian, ...
2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 2493-2502, 2014
322014
A novel power swing detection algorithm using adaptive neuro fuzzy technique
A Esmaeilian, S Astinfeshan
Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical Engineering …, 2011
302011
Optimal energy management of a retailer with smart metering and plug-in hybrid electric vehicle
M Doostizadeh, M Khanabadi, A Esmaeilian, M Mohseninezhad
2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2011
242011
Transmission line relay mis-operation detection based on time-synchronized field data
A Esmaeilian, T Popovic, M Kezunovic
Electric Power Systems Research 125, 174-183, 2015
232015
Transmission congestion management through optimal distributed generation's sizing and placement
M Khanabadi, M Doostizadeh, A Esmaeilian, M Mohseninezhad
2011 10th International conference on environment and electrical engineering …, 2011
232011
A novel algorithm to identify power swing based on superimposed measurements
M Afzali, A Esmaeilian
2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2012
192012
Wind farm grounding systems design regarding the maximum permissible touch & step voltage
A Esmaeilian, AAS Akmal, MS Naderi
2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2012
192012
A precise PMU based fault location method for multi terminal transmission line using voltage and current measurement
A Esmaeilian, M Mohseninezhad, M Doostizadeh, M Khanabadi
2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2011
192011
Life cycle management tools for synchrophasor systems: Why we need them and what they should entail
M Kezunovic, A Esmaeilian, T Becejac, P Dehghanian, C Qian
IFAC-PapersOnLine 49 (27), 73-78, 2016
152016
The use of system in the loop, hardware in the loop, and co-modeling of cyber-physical systems in developing and evaluating new smart grid solutions
M Kezunovic, A Esmailian, M Govindarasu, A Mehrizi-Sani
122017
Impact of electromechanical wave oscillations propagation on protection schemes
A Esmaeilian, M Kezunovic
Electric Power Systems Research 138, 85-91, 2016
122016
Controlled islanding to prevent cascade outages using constrained spectral k-embedded clustering
A Esmaeilian, M Kezunovic
2016 Power Systems Computation Conference (PSCC), 1-6, 2016
122016
Hierarchically coordinated protection: An integrated concept of corrective, predictive, and inherently adaptive protection
M Kezunovic, PC Chen, A Esmaeilian, M Tasdighi
Proceeding 5th International Scientific and Technical Conference, 2015
122015
A novel islanding detection method for constant current inverter based distributed generations
A Ghaderi, M Kalantar, A Esmaeilian
2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2011
112011
An impedance based fault location algorithm for tapped lines using local measurements
A Esmaeilian, M Kezunovic
2013 North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2013
102013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20