Παρακολούθηση
Anna Maclachlan
Anna Maclachlan
Consulting Computational Linguist, LexisNexis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα LexisNexis.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Slope one predictors for online rating-based collaborative filtering
D Lemire, A Maclachlan
Proceedings of the 5th International Conference on Data Mining: 119 …, 2005
10302005
Aspects of Ergativity in Tagalog
A Maclachlan
McGill University, 1996
861996
Case-checking and specificity in Tagalog
A Maclachlan, M Nakamura
The Linguistic Review 14 (4), 307-334, 1997
601997
Aligning and using an English-Inuktitut parallel corpus
J Martin, H Johnson, B Farley, A Maclachlan
Proceedings of the HLT-NAACL 2003 Workshop on Building and using parallel …, 2003
572003
The acquisition of whquestion formation by Malagasy learners of English: Evidence for Universal Grammar
L White, L Travis, A Maclachlan
Canadian Journal of Linguistics 37, 341-68, 1992
311992
The morphosyntax of Tagalog verbs: the inflectional system and its interaction with derivational morphology
A Maclachlan
McGill working papers in linguistics 6 (1), 65-84, 1989
251989
Cross-serial dependencies in Tagalog
A Maclachlan, O Rambow
Proceedings of the Sixth International Workshop on Tree Adjoining Grammar …, 2002
122002
Slope One Predictors for Online Rating-Based Collaborative Filtering [C]
D Lemir, A Maclachlan
Proc. SIAM Int. Conf. Data Mining (SDM), 471-475, 2005
92005
Semantic web rules for business information
A Maclachlan, H Boley
The International Association of Science and Technology for Development …, 2005
82005
Optimality and three Western Austronesian case systems
A Maclachlan
Language Universals and Variation. Praeger, London, 155-184, 2002
42002
A Case Study in Implementing Dependency-Based Grammars
M Bourdon, L Da Sylva, M Gagnon, A Kharrat, S Knoll, A Maclachlan
Proceedings of COLING-ACL'98 Workshop on Processing of Dependency-Based …, 1998
41998
Conjunction reduction and the syntax of case in Tagalog
A Maclachlan
Proceedings of the Seventh International Conference on Austronesian …, 1997
31997
The Syntax of Case in Tagalog: A Principles and Parameters Approach
A Maclachlan
21994
NAACL+ HLT Workshops WS3: Building and Using Parallel Texts: Data Driven Machine Translation and Beyond
J Martin, B Farley, A Maclachlan
2003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14