Παρακολούθηση
Zahra Zamani
Zahra Zamani
PhD student at the Australian National University and NICTA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anu.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Symbolic dynamic programming for continuous state and action mdps
Z Zamani, S Sanner, C Fang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 26 (1), 1839-1845, 2012
472012
Symbolic dynamic programming for continuous state and observation POMDPs
Z Zamani, S Sanner, P Poupart, K Kersting
Advances in Neural Information Processing Systems 25, 2012
202012
Robust optimization for hybrid mdps with state-dependent noise
Z Zamani, S Sanner, KV Delgado, LN De Barros
Twenty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2013
62013
computational Methodologies for Analyzing, Modeling and controlling Gene Regulatory networks
Z Zamani, A Hajihosseini, A Masoudi-Nejad
Biomedical Engineering and Computational Biology 2, BECB. S5594, 2010
62010
Context-Aware Payment for Supply Chains: Software Architecture and Formal Verification
Z Zamani, M Bayat, A Moeini, A Motevalian
Proceedings of the World Congress on Engineering 1, 2008
52008
Symbolic Dynamic Programming for Hybrid MDPs
Z Zamani, S Sanner
Exact Symbolic Dynamic Programming for Hybrid State and Action MDPs
Z Zamani, S Sanner
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7