Παρακολούθηση
Carl Toft
Carl Toft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chalmers.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Benchmarking 6dof outdoor visual localization in changing conditions
T Sattler, W Maddern, C Toft, A Torii, L Hammarstrand, E Stenborg, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
6512018
Back to the feature: Learning robust camera localization from pixels to pose
PE Sarlin, A Unagar, M Larsson, H Germain, C Toft, V Larsson, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
2152021
Semantic match consistency for long-term visual localization
C Toft, E Stenborg, L Hammarstrand, L Brynte, M Pollefeys, T Sattler, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 383-399, 2018
1502018
Long-term visual localization using semantically segmented images
E Stenborg, C Toft, L Hammarstrand
2018 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 6484-6490, 2018
1412018
Long-term visual localization revisited
C Toft, W Maddern, A Torii, L Hammarstrand, E Stenborg, D Safari, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 44 (4), 2074-2088, 2020
1332020
Fine-grained segmentation networks: Self-supervised segmentation for improved long-term visual localization
M Larsson, E Stenborg, C Toft, L Hammarstrand, T Sattler, F Kahl
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 31-41, 2019
782019
Long-term 3d localization and pose from semantic labellings
C Toft, C Olsson, F Kahl
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
612017
Outlier Rejection for Absolute Pose Estimation with Known Orientation.
V Larsson, J Fredriksson, C Toft, F Kahl
BMVC, 2016
292016
Single-image depth prediction makes feature matching easier
C Toft, D Turmukhambetov, T Sattler, F Kahl, GJ Brostow
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
242020
Crowddriven: A new challenging dataset for outdoor visual localization
A Jafarzadeh, ML Antequera, P Gargallo, Y Kuang, C Toft, F Kahl, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
152021
Identification of material parameters of complex cables from scanned 3D shapes
T Hermansson, S Vajedi, T Forsberg, F Ekstedt, J Kressin, C Toft, ...
Procedia CIRP 43, 280-285, 2016
72016
Feature matching using features extracted from perspective corrected image
CS Toft, D Turmukhambetov, GJ Brostow
US Patent App. 17/396,568, 2022
52022
Azimuthal rotational equivariance in spherical convolutional neural networks
C Toft, G Bökman, F Kahl
2022 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 3808-3814, 2022
22022
Azimuthal rotational equivariance in spherical CNNs
C Toft, G Bökman, F Kahl
22020
Group Theory and Symmetries in Particle Physics
S Grebovic, A Radnäs, A Ranjbar, M Renneby, C Toft, E Widén
22012
Towards Robust Visual Localization in Challenging Conditions
C Toft
PQDT-Global, 2019
12019
Moment method analysis of slot coupled waveguides
C Toft
12014
Fast Solution of Multiple Slot-Coupled Waveguide Junctions Using the CBFM
C Toft, R Maaskant, J Wettergren
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18