Παρακολούθηση
Dr. Pushpak Bhattacharyya
Dr. Pushpak Bhattacharyya
Professor of Computer Science and Engineering, IIT Bombay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.iitb.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic sarcasm detection: A survey
A Joshi, P Bhattacharyya, MJ Carman
ACM Computing Surveys (CSUR) 50 (5), 1-22, 2017
2852017
Harnessing context incongruity for sarcasm detection
A Joshi, V Sharma, P Bhattacharyya
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
2442015
Interlingua-based English–Hindi machine translation and language divergence
S Dave, J Parikh, P Bhattacharyya
Machine Translation 16 (4), 251-304, 2001
2032001
A fall-back strategy for sentiment analysis in hindi: a case study
A Joshi, AR Balamurali, P Bhattacharyya
Proceedings of the 8th ICON, 2010
1742010
The iit bombay english-hindi parallel corpus
A Kunchukuttan, P Mehta, P Bhattacharyya
arXiv preprint arXiv:1710.02855, 2017
1622017
An experience in building the indo wordnet-a wordnet for hindi
D Narayan, D Chakrabarti, P Pande, P Bhattacharyya
First international conference on global WordNet, Mysore, India 24, 2002
1562002
Feature selection and ensemble construction: A two-step method for aspect based sentiment analysis
MS Akhtar, D Gupta, A Ekbal, P Bhattacharyya
Knowledge-Based Systems 125, 116-135, 2017
1422017
Feature specific sentiment analysis for product reviews
S Mukherjee, P Bhattacharyya
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2012
1342012
IndoWordNet
P Bhattacharyya
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
1342010
Are word embedding-based features useful for sarcasm detection?
A Joshi, V Tripathi, K Patel, P Bhattacharyya, M Carman
arXiv preprint arXiv:1610.00883, 2016
1322016
Sentiment analysis in twitter with lightweight discourse analysis
S Mukherjee, P Bhattacharyya
Proceedings of COLING 2012, 1847-1864, 2012
1222012
Simple syntactic and morphological processing can help English-Hindi statistical machine translation
A Ramanathan, J Hegde, R Shah, P Bhattacharyya, M Sasikumar
Proceedings of the Third International Joint Conference on Natural Language …, 2008
1102008
Is question answering an acquired skill?
G Ramakrishnan, S Chakrabarti, D Paranjpe, P Bhattacharya
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 111-120, 2004
1092004
Your sentiment precedes you: Using an author’s historical tweets to predict sarcasm
A Khattri, A Joshi, P Bhattacharyya, M Carman
Proceedings of the 6th workshop on computational approaches to subjectivity …, 2015
932015
A hybrid deep learning architecture for sentiment analysis
MS Akhtar, A Kumar, A Ekbal, P Bhattacharyya
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on …, 2016
902016
Cross-lingual sentiment analysis for Indian languages using linked wordnets
AR Balamurali, A Joshi, P Bhattacharyya
Proceedings of COLING 2012: Posters, 73-82, 2012
892012
Morphological Richness offsets Resource Demand–Experiences in constructing a POS tagger for Hindi
S Singh, K Gupta, M Shrivastava, P Bhattacharyya
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 779-786, 2006
892006
Relation extraction: A survey
S Pawar, GK Palshikar, P Bhattacharyya
arXiv preprint arXiv:1712.05191, 2017
872017
Hindi POS tagger using naive stemming: harnessing morphological information without extensive linguistic knowledge
M Shrivastava, P Bhattacharyya
International Conference on NLP (ICON08), Pune, India, 2008
842008
Text clustering using semantics
B Choudhary, P Bhattacharyya
Proceedings of the 11th International World Wide Web Conference, 1-4, 2002
802002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20