Παρακολούθηση
Agnese Pinto
Agnese Pinto
Phd. Student in Electrical and Information Engineering, Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
672007
A mobile matchmaker for the Ubiquitous Semantic Web
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 10 (4 …, 2014
572014
Resource annotation, dissemination and discovery in the Semantic Web of Things: a CoAP-based framework
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, E Di Sciascio, F Gramegna, S Ieva, G Loseto
2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and …, 2013
322013
Machine learning in the Internet of Things: A semantic-enhanced approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web 10 (1), 183-204, 2019
282019
Knowledge discovery and sharing in the IoT: the physical semantic web vision
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, F Gramegna, A Pinto
Proceedings of the Symposium on Applied Computing, 492-498, 2017
172017
Semantic-enhanced blockchain technology for smart cities and communities
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, G Loseto, F Gramegna, A Pinto, ...
3rd Italian conference on ICT, 2017
162017
Coap-based collaborative sensor networks in the semantic web of things
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 10 (7), 2545-2562, 2019
152019
A Blockchain Infrastructure for the Semantic Web of Things.
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, A Pinto, E Di Sciascio
SEBD, 2018
152018
Semantic-Based Resource Retrieval using Non-Standard Inference Services in Description Logics.
S Colucci, S Coppi, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, A Pinto, ...
SEBD, 232-239, 2005
132005
Mini-ME matchmaker and reasoner for the Semantic Web of Things
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Innovations, Developments, and Applications of Semantic Web and Information …, 2018
122018
Social internet of things for domotics: A knowledge-based approach over LDP-CoAP
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web 9 (6), 781-802, 2018
112018
A CoAP-based framework for collaborative sensing in the Semantic Web of Things
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
Procedia Computer Science 109, 1047-1052, 2017
102017
A logic-based CoAP extension for resource discovery in semantic sensor networks.
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, F Gramegna, A Pinto, S Ieva, E Di Sciascio
SSN, 17-32, 2012
102012
Cooperative semantic sensor networks for pervasive computing contexts
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
2017 7th IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces …, 2017
82017
Semantic-enhanced resource discovery for CoAP-based sensor networks
F Gramegna, S Ieva, G Loseto, A Pinto
5th IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces IWASI …, 2013
82013
A knowledge-based framework for e-learning in heterogeneous pervasive environments
M Ruta, F Scioscia, S Colucci, E Di Sciascio, T Di Noia, A Pinto
Multiplatform e-learning systems and technologies: Mobile devices for …, 2010
72010
Ontology-based natural language parser for e-marketplaces
S Coppi, TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, A Pinto
International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications …, 2005
62005
Knowledge-based decision support in healthcare via near field communication
G Loseto, F Scioscia, M Ruta, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, C Scioscia
Sensors 20 (17), 4923, 2020
52020
A semantic-based approach for machine learning data analysis
A Pinto, F Scioscia, G Loseto, M Ruta, E Bove, E Di Sciascio
Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Conference on Semantic …, 2015
52015
A mobile and web platform for crowdsourcing obd-ii vehicle data
G Loseto, F Gramegna, A Pinto, M Ruta, F Scioscia
Open Journal of Internet Of Things (OJIOT) 7 (1), 43-58, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20