Παρακολούθηση
Jorge A. Meave
Jorge A. Meave
Professor, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ciencias.unam.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biomass resilience of Neotropical secondary forests
L Poorter, F Bongers, M Aide, A Almeyda Zambrano, P Balvanera, ...
Nature 530, 211-214, 2016
9722016
Functional traits and environmental filtering drive community assembly in a species‐rich tropical system
E Lebrija-Trejos, EA Pérez-García, JA Meave, F Bongers, L Poorter
Ecology 91 (2), 386-398, 2010
6092010
Multiple successional pathways in human-modified tropical landscapes: new insights from forest succession, forest fragmentation and landscape ecology research
V Arroyo-Rodríguez, FPL Melo, M Martínez-Ramos, F Bongers, ...
Biological Reviews 92 (1), 326-340, 2017
5742017
Carbon sequestration potential of second-growth forest regeneration in the Latin American tropics
RL Chazdon, EN Broadbent, ADM Rozendaal, F Bongers, ...
Science Advances 2 (5), e1501639, 2016
5602016
Structure and floristic composition of the lowland rain forest of Los Tuxtlas, Mexico
F Bongers, J Popma, J Meave-del-Castillo, J Carabias
Plant Ecology 74 (1), 55-80, 1988
4981988
Diversity enhances carbon storage in tropical forests
L Poorter, MT van der Sande, J Thompson, E Arets, A Alarcón, ...
Global Ecology and Biogeography 24 (11), 1314-1328, 2015
4802015
Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest tree symbioses
BS Steidinger, TW Crowther, J Liang, ME Van Nuland, GDA Werner, ...
Nature 569, 404-413, 2019
4352019
Biodiversity recovery of Neotropical secondary forests
DMA Rozendaal, F Bongers, TM Aide, E Alvarez-Dávila, N Ascarrunz, ...
Science Advances 5 (3), eaau3114, 2019
3402019
Successional changes in functional composition contrast for dry and wet tropical forest
M Lohbeck, L Poorter, E Lebrija-Trejos, M Martínez-Ramos, JA Meave, ...
Ecology 94 (6), 1211-1216, 2013
3352013
Successional dynamics in Neotropical forests are as uncertain as they are predictable
N Norden, HA Angarita, F Bongers, M Martínez-Ramos, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 112 (26), 8013-8018, 2015
3202015
Floristic composition and structure of vegetation under isolated trees in Neotropical pastures
S Guevara, J Meave, P Moreno‐Casasola, J Laborde
Journal of Vegetation Science 3 (5), 655-664, 1992
2881992
Successional change and resilience of a very dry tropical deciduous forest following shifting agriculture
E Lebrija‐Trejos, F Bongers, EA Pérez‐García, JA Meave
Biotropica 40 (4), 422-431, 2008
2632008
The red list of Mexican cloud forest trees.
M González-Espinosa, JA Meave, FG Lorea-Hernáandez, ...
The red list of Mexican cloud forest trees, 2011
2502011
Environmental changes during secondary succession in a tropical dry forest in Mexico
E Lebrija-Trejos, EA Pérez-García, JA Meave, L Poorter, F Bongers
Journal of Tropical Ecology 27 (5), 477-489, 2011
2402011
Tropical montane cloud forests: current threats and opportunities for their conservation and sustainable management in Mexico
T Toledo-Aceves, JA Meave, M González-Espinosa, N Ramírez-Marcial
Journal of Environmental Management 92 (3), 974-981, 2011
2322011
Pathways, mechanisms and predictability of vegetation change during tropical dry forest succession
E Lebrija-Trejos, JA Meave, L Poorter, EA Pérez-García, F Bongers
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12 (4), 267-275, 2010
2172010
Biodiversity and climate determine the functioning of Neotropical forests
MT Poorter, L.: van der Sande, EJMM Arets, N Ascarrunz, B Enquist, ...
Global Ecology and Biogeography 26 (12), 1423-1434, 2017
2152017
Vegetación y flora de la región de Nizanda, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México
EA Pérez-García, J Meave, C Gallardo
Acta Botanica Mexicana 56, 19-88, 2001
1922001
β-Diversity and vegetation structure as influenced by slope aspect and altitude in a seasonally dry tropical landscape
JA Gallardo-Cruz, EA Pérez-García, JA Meave
Landscape Ecology 24, 473-482, 2009
1742009
Functional trait strategies of trees in dry and wet tropical forests are similar but differ in their consequences for succession
M Lohbeck, E Lebrija-Trejos, M Martínez-Ramos, JA Meave, L Poorter, ...
Plos One 10 (4), e0123741, 2015
1642015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20