Παρακολούθηση
Ioannis Psarros
Ioannis Psarros
Postdoctoral Researcher, Athena Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The VC dimension of metric balls under Fréchet and Hausdorff distances
A Driemel, A Nusser, JM Phillips, I Psarros
Discrete & Computational Geometry, 1-31, 2021
212021
Products of Euclidean metrics and applications to proximity questions among curves
IZ Emiris, I Psarros
arXiv preprint arXiv:1712.06471, 2017
212017
Low-quality dimension reduction and high-dimensional approximate nearest neighbor
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, I Psarros
31st International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2015), 2015
212015
Sublinear data structures for short Fr\'echet queries
A Driemel, I Psarros, M Schmidt
arXiv preprint arXiv:1907.04420, 2019
82019
Randomized Embeddings with Slack and High-Dimensional Approximate Nearest Neighbor
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, I Psarros
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 14 (2), 18, 2018
82018
Counting Euclidean embeddings of rigid graphs
IZ Emiris, I Psarros
arXiv preprint arXiv:1402.1484, 2014
82014
ANN for time series under the Fréchet distance
A Driemel, I Psarros
Workshop on Algorithms and Data Structures, 315-328, 2021
72021
Practical linear-space Approximate Near Neighbors in high dimension
G Avarikioti, IZ Emiris, I Psarros, G Samaras
arXiv preprint arXiv:1612.07405, 2016
72016
High-dimensional approximate r-nets
G Avarikioti, IZ Emiris, L Kavouras, I Psarros
Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2017
62017
Products of Euclidean Metrics, Applied to Proximity Problems among Curves: Unified Treatment of Discrete Fréchet and Dynamic Time Warping Distances
IZ Emiris, I Psarros
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 6 (4), 1-20, 2020
52020
Tight Bounds for Approximate Near Neighbor Searching for Time Series under the Fréchet Distance
K Bringmann, A Driemel, A Nusser, I Psarros
Proceedings of the 2022 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms …, 2022
42022
-ANN for time series under the Fr\'echet distance
A Driemel, I Psarros
arXiv preprint arXiv:2008.09406, 2020
32020
Approximating Length-Restricted Means under Dynamic Time Warping
M Buchin, A Driemel, K van Greevenbroek, I Psarros, D Rohde
arXiv preprint arXiv:2112.00408, 2021
22021
Near-Neighbor Preserving Dimension Reduction for Doubling Subsets of L1
IZ Emiris, V Margonis, I Psarros
RANDOM-APPROX 2019, 2019
12019
Near neighbor preserving dimension reduction for doubling subsets of
IZ Emiris, V Margonis, I Psarros
arXiv preprint arXiv:1902.08815, 2019
12019
Approximate nearest neighbor search for points on lower dimensional flats
IZ Emiris, I Psarros, KC Saint-Germain
Tech. Report CGLTR-77, 2013
12013
Near-Neighbor Preserving Dimension Reduction for Doubling Subsets of ℓ1
IZ Emiris, V Margonis, I Psarros
Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and …, 2019
2019
Low-quality dimension reduction and high-dimensional Approximate Nearest Neighbor
I Psarros
2015
Nearest Neighbor Search in Lower Dimensional Flats
IZ Emiris, I Psarros
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19