Παρακολούθηση
Marianna E.-Nagy
Marianna E.-Nagy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-corvinus.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Mizuno–Todd–Ye type predictor–corrector algorithm for sufficient linear complementarity problems
T Illes, M Nagy
European Journal of Operational Research 181 (3), 1097-1111, 2007
622007
A polynomial path-following interior point algorithm for general linear complementarity problems
T Illés, M Nagy, T Terlaky
Journal of Global Optimization 47 (3), 329-342, 2010
512010
Polynomial Interior Point Algorithms for General Linear Complementarity Problems
T Illés, M Nagy, T Terlaky
Algorithmic Operations Research 5 (1), Pages 1-12, 2010
312010
EP theorem for dual linear complementarity problems
T Illés, M Nagy, T Terlaky
Journal of optimization theory and applications 140 (2), 233-238, 2009
302009
On the complexity of computing the handicap of a sufficient matrix
E de Klerk, M E.-Nagy
Mathematical programming 129 (2), 383-402, 2011
282011
Interior point algorithms for general linear complementarity problems
M Nagy
Dissz. Eötvös Loránd University, 2009
172009
On semidenite programming bounds for graph bandwidth
E de Klerk, M E.-Nagy, R Sotirov
Optimization Online, 2011
152011
Forbidden minor characterizations for low-rank optimal solutions to semidefinite programs over the elliptope
M E.-Nagy, M Laurent, A Varvitsiotis
Journal of Combinatorial Theory, Series B 108, 40-80, 2014
112014
Complexity of the positive semidefinite matrix completion problem with a rank constraint
M E.-Nagy, M Laurent, A Varvitsiotis
Discrete Geometry and Optimization, 105-120, 2013
11*2013
Symmetry in RLT-type relaxations for the quadratic assignment and standard quadratic optimization problems
E de Klerk, M E.-Nagy, R Sotirov, U Truetsch
European Journal of Operational Research 233 (3), 488-499, 2014
72014
A new long-step interior point algorithm for linear programming based on the algebraic equivalent transformation
M E.-Nagy, A Varga
Central European Journal of Operations Research 31 (3), 691-711, 2023
32023
On bounded rank positive semidefinite matrix completions of extreme partial correlation matrices.
M E.-Nagy, M Laurent, A Varvitsiotis
arXiv. org e-Print archive, 2012
32012
A New Ai–Zhang Type Interior Point Algorithm for Sufficient Linear Complementarity Problems
M E.-Nagy, A Varga
Journal of Optimization Theory and Applications, 1-32, 2022
22022
Sufficient matrices: properties, generating and testing
M E.-Nagy, T Illés, J Povh, A Varga, J Žerovnik
Journal of Optimization Theory and Applications, 1-33, 2023
12023
Complexity of the positive semidefinite matrix completion problem with a rank constraint.
M Eisenberg-Nagy, M Laurent, A Varvitsiotis
Springer, Fields Institute Communications, vol. 69, 2013
12013
Belsőpontos algoritmusok
T Illés, M Nagy, T Terlaky
Informatikai algoritmusok 2. köt., 1230-1297, 2005
12005
Mixed integer linear programming formulation for K-means clustering problem
KC Ágoston, M E.-Nagy
Central European Journal of Operations Research, 1-17, 2023
2023
A numerical comparison of long-step interior point algorithms for linear optimization
A E.-Nagy, Marianna Varga
16th International Symposium on Operational Research in Slovenia: SOR'21 in …, 2021
2021
Informatikai algoritmusok 2.
L Bacsárdi, L Domoszlai, B Englert, C Fohry, M Galambos, T Gyires, ...
Budapest, 2015
2015
Expected Lifetime and Capacity
A Telcs, M E.-Nagy
Fractal Geometry and Stochastics, 327-340, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20