Παρακολούθηση
Norman Gray
Norman Gray
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Three-loop relation of quark and pole masses
N Gray, DJ Broadhurst, W Grafe, K Schilcher
Zeitschrift für Physik C Particles and Fields 48 (4), 673-679, 1990
8881990
Three-loop relation of quark\overline {MS} and pole masses
N Gray, DJ Broadhurst, W Grafe, K Schilcher
Zeitschrift für Physik C Particles and Fields 48 (4), 673-679, 1990
8881990
A gravitational wave observatory operating beyond the quantum shot-noise limit
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, C Adams, ...
Nature Physics 7 (12), 962, 2011
5352011
Search for gravitational waves from low mass compact binary coalescence in LIGO’s sixth science run and Virgo’s science runs 2 and 3
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Physical Review D 85 (8), 082002, 2012
3232012
Gauge-invariant on-shellZ2 in QED, QCD and the effective field theory of a static quark
DJ Broadhurst, N Gray, K Schilcher
Zeitschrift für Physik C Particles and Fields 52 (1), 111-122, 1991
2601991
Search for gravitational waves associated with gamma-ray bursts during LIGO science run 6 and Virgo science runs 2 and 3
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
The Astrophysical Journal 760 (1), 12, 2012
1832012
All-sky search for gravitational-wave bursts in the second joint LIGO-Virgo run
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Physical Review D 85 (12), 122007, 2012
1712012
Implementation and testing of the first prompt search for gravitational wave transients with electromagnetic counterparts
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Astronomy & Astrophysics 539, A124, 2012
1302012
First low-latency LIGO+ Virgo search for binary inspirals and their electromagnetic counterparts
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Astronomy & Astrophysics 541, A155, 2012
1242012
All-sky search for periodic gravitational waves in the full S5 LIGO data
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Physical Review D 85 (2), 022001, 2012
952012
Upper limits on a stochastic gravitational-wave background using LIGO and Virgo interferometers at 600–1000 Hz
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Physical Review D 85 (12), 122001, 2012
832012
Search for gravitational waves from intermediate mass binary black holes
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Physical Review D 85 (10), 102004, 2012
832012
Starlink User Note 214.7
PW Draper, N Gray, DS Berry
Starlink Project, CCLRC, 2000
45*2000
Can RDB2RDF tools feasibily expose large science archives for data integration?
AJG Gray, N Gray, I Ounis
European Semantic Web Conference, 491-505, 2009
292009
Sky Event Reporting Metadata Version 2.0
R Seaman, R Williams, A Allan, S Barthelmy, J Bloom, J Brewer, R Denny, ...
ivoa, 711, 2011
242011
Learning from FITS: Limitations in use in modern astronomical research
B Thomas, T Jenness, F Economou, P Greenfield, P Hirst, DS Berry, ...
Astronomy and Computing 12, 133-145, 2015
232015
Data management and preservation planning for big science
J Bicarregui, N Gray, R Henderson, R Jones, S Lambert, B Matthews
232013
Learning from 25 years of the extensible N-Dimensional Data Format
T Jenness, DS Berry, MJ Currie, PW Draper, F Economou, N Gray, ...
Astronomy and Computing 12, 146-161, 2015
162015
An IVOA Standard for Unified Content Descriptors Version 1.1
S Derriere, N Gray, R Mann, AP Martinez, J McDowell, T McGlynn, ...
IVOA Recommendation 19, 2005
162005
Implementation and testing of the first prompt search for electromagnetic counterparts to gravitational wave transients
J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott, M Abernathy, T Accadia, ...
Astronomy and Astrophysics 539, 2012
152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20