Παρακολούθηση
Brenden M. Lake
Brenden M. Lake
Associate Professor, New York University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human-level concept learning through probabilistic program induction
BM Lake, R Salakhutdinov, JB Tenenbaum
Science 350 (6266), 1332-1338, 2015
35272015
Building machines that learn and think like people
BM Lake, TD Ullman, JB Tenenbaum, SJ Gershman
Behavioral and Brain Sciences 40, 2017
30852017
One shot learning of simple visual concepts
B Lake, R Salakhutdinov, J Gross, J Tenenbaum
Proceedings of the annual meeting of the cognitive science society 33 (33), 2011
10282011
Generalization without systematicity: On the compositional skills of sequence-to-sequence recurrent networks
BM Lake, M Baroni
International Conference on Machine Learning (ICML), 2018
8472018
One-shot learning by inverting a compositional causal process
BM Lake, R Salakhutdinov, JB Tenenbaum
Advances in Neural Information Processing Systems 26, 2013
3202013
Compositional generalization through meta sequence-to-sequence learning
BM Lake
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
2082019
Discovering structure by learning sparse graphs
B Lake, J Tenenbaum
Proceedings of the 33rd Annual Cognitive Science Conference, 2010
1702010
The Omniglot challenge: a 3-year progress report
BM Lake, R Salakhutdinov, JB Tenenbaum
Current Opinion in Behavioral Sciences 29, 97-104, 2019
1642019
A Benchmark for Systematic Generalization in Grounded Language Understanding
L Ruis, J Andreas, M Baroni, D Bouchacourt, BM Lake
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
1522020
Rearranging the familiar: Testing compositional generalization in recurrent networks
J Loula, M Baroni, BM Lake
arXiv preprint arXiv:1807.07545, 2018
1522018
Human few-shot learning of compositional instructions
BM Lake, T Linzen, M Baroni
Proceedings of the 41st Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2019
1262019
Word meaning in minds and machines
BM Lake, GL Murphy
Psychological Review 130, 401-431, 2023
1212023
Learning Compositional Rules via Neural Program Synthesis
MI Nye, A Solar-Lezama, JB Tenenbaum, BM Lake
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
1112020
Human-like systematic generalization through a meta-learning neural network
BM Lake, M Baroni
Nature 623, 115-121, 2023
1032023
Self-supervised learning through the eyes of a child
AE Orhan, VV Gupta, BM Lake
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
1022020
Deep Neural Networks Predict Category Typicality Ratings for Images
BM Lake, W Zaremba, R Fergus, TM Gureckis
Proceedings of the 37th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2015
1012015
Improving coherence and consistency in neural sequence models with dual-system, neuro-symbolic reasoning
M Nye, M Tessler, J Tenenbaum, BM Lake
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 25192-25204, 2021
902021
One-shot learning of generative speech concepts
BM Lake, C Lee, JR Glass, JB Tenenbaum
Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Cognitive Science Soceity, 803–808, 2014
692014
Question asking as program generation
A Rothe, BM Lake, TM Gureckis
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
592017
The role of developmental change and linguistic experience in the mutual exclusivity effect
M Lewis, V Cristiano, BM Lake, T Kwan, MC Frank
Cognition 198, 104191, 2020
582020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20