Παρακολούθηση
Xiaoyu Du
Xiaoyu Du
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα njust.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adversarial personalized ranking for recommendation
X He, Z He, X Du, TS Chua
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in …, 2018
2802018
Outer product-based neural collaborative filtering
X He, X Du, X Wang, F Tian, J Tang, TS Chua
arXiv preprint arXiv:1808.03912, 2018
2652018
Adversarial training towards robust multimedia recommender system
J Tang, X Du, X He, F Yuan, Q Tian, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 32 (5), 855-867, 2019
872019
Evaluation of digital forensic process models with respect to digital forensics as a service
X Du, NA Le-Khac, M Scanlon
arXiv preprint arXiv:1708.01730, 2017
742017
Fast matrix factorization with nonuniform weights on missing data
X He, J Tang, X Du, R Hong, T Ren, TS Chua
IEEE transactions on neural networks and learning systems 31 (8), 2791-2804, 2019
492019
Learning to match on graph for fashion compatibility modeling
X Yang, X Du, M Wang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01), 287-294, 2020
242020
Modeling embedding dimension correlations via convolutional neural collaborative filtering
X Du, X He, F Yuan, J Tang, Z Qin, TS Chua
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 37 (4), 1-22, 2019
212019
SoK: exploring the state of the art and the future potential of artificial intelligence in digital forensic investigation
X Du, C Hargreaves, J Sheppard, F Anda, A Sayakkara, NA Le-Khac, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Availability …, 2020
192020
EviPlant: An efficient digital forensic challenge creation, manipulation and distribution solution
M Scanlon, X Du, D Lillis
Digital Investigation 20, S29-S36, 2017
192017
TraceGen: User activity emulation for digital forensic test image generation
X Du, C Hargreaves, J Sheppard, M Scanlon
Forensic Science International: Digital Investigation 38, 301133, 2021
112021
Methodology for the automated metadata-based classification of incriminating digital forensic artefacts
X Du, M Scanlon
Proceedings of the 14th International Conference on Availability …, 2019
92019
How to learn item representation for cold-start multimedia recommendation?
X Du, X Wang, X He, Z Li, J Tang, TS Chua
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia, 3469-3477, 2020
82020
Deep supervised feature selection for social relationship recognition
M Wang, X Du, X Shu, X Wang, J Tang
Pattern Recognition Letters 138, 410-416, 2020
82020
Deduplicated disk image evidence acquisition and forensically-sound reconstruction
X Du, P Ledwith, M Scanlon
2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In …, 2018
82018
Captioning videos using large-scale image corpus
XY Du, Y Yang, L Yang, FM Shen, ZG Qin, JH Tang
Journal of Computer Science and Technology 32 (3), 480-493, 2017
82017
Wheel: Accelerating cnns with distributed gpus via hybrid parallelism and alternate strategy
X Du, J Tang, Z Li, Z Qin
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 393-401, 2017
72017
Progressive image enhancement under aesthetic guidance
X Du, X Yang, Z Qin, J Tang
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval …, 2019
62019
Automated Artefact Relevancy Determination from Artefact Metadata and Associated Timeline Events
X Du, Q Le, M Scanlon
2020 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital …, 2020
52020
Cauchy matrix factorization for Tag-Based social image retrieval
X Du, Q Liu, Z Li, Z Qin, J Tang
IEEE Access 7, 132302-132310, 2019
42019
Design of Automata Online Judge
X Du, C Yi, Y Wei, S Feng, Z Gong
2010 2nd International Conference on Information Engineering and Computer …, 2010
42010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20