Παρακολούθηση
Giovanni Della Valle
Giovanni Della Valle
RTDA, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Patellar luxation in dogs
F Di Dona, G Della Valle, G Fatone
Veterinary Medicine: Research and Reports, 23-32, 2018
992018
Neologismi quotidiani: un dizionario a cavallo del millennio: 1998-2003
G Adamo, V Della Valle
Olschki, 2003
792003
Exogenous and endogenous factors in seasonality of reproduction in buffalo: A review
JD Michael, SS Ghuman, G Neglia, G Della Valle, PS Baruselli, L Zicarelli, ...
Theriogenology 150, 186-192, 2020
412020
Effect of superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase supplementation in the extender on chilled semen of fertile and hypofertile dogs
C Del Prete, F Ciani, S Tafuri, MP Pasolini, G Della Valle, V Palumbo, ...
Journal of Veterinary Science 19 (5), 667, 2018
362018
Sedative and cardiovascular effects of intranasal or intramuscular dexmedetomidine in healthy dogs
F Micieli, B Santangelo, F Reynaud, A Mirra, G Napoleone, G Della Valle, ...
Veterinary anaesthesia and analgesia 44 (4), 703-709, 2017
312017
Integrated analysis of DNA methylation profile of HLA-G gene and imaging in coronary heart disease: Pilot study
C Schiano, G Benincasa, T Infante, M Franzese, R Castaldo, C Fiorito, ...
PLoS One 15 (8), e0236951, 2020
302020
Congenital deformity of the distal extremities in three dogs
F Di Dona, G Della Valle, L Meomartino, F Lamagna, G Fatone
Open Veterinary Journal 6 (3), 228-233, 2016
192016
Outcome after Modified Maquet Procedure in dogs with unilateral cranial cruciate ligament rupture: Evaluation of recovery limb function by use of force plate gait analysis
G Della Valle, C Caterino, F Aragosa, F Micieli, D Costanza, C Di Palma, ...
PLoS One 16 (8), e0256011, 2021
182021
Clinical efficacy of Curcuvet and Boswellic acid combined with conventional nutraceutical product: An aid to canine osteoarthritis
C Caterino, F Aragosa, G Della Valle, D Costanza, F Lamagna, A Piscitelli, ...
PLoS One 16 (5), e0252279, 2021
172021
Data on before and after the traceability system of Veterinary antimicrobial prescriptions in small animals at the University Veterinary Teaching Hospital of Naples
C Chirollo, FP Nocera, D Piantedosi, G Fatone, G Della Valle, ...
Animals 11 (3), 913, 2021
152021
Seasonal effects on miRNA and transcriptomic profile of oocytes and follicular cells in buffalo (Bubalus bubalis)
E Capra, B Lazzari, M Russo, MA Kosior, GD Valle, V Longobardi, ...
Scientific Reports 10 (1), 13557, 2020
152020
Differential DNA methylation encodes proliferation and senescence programs in human adipose-derived mesenchymal stem cells
ME Pepin, T Infante, G Benincasa, C Schiano, M Miceli, S Ceccarelli, ...
Frontiers in Genetics 11, 346, 2020
152020
Mature teratoma arising from an undescended testis in a horse: comparison between ultrasonographic and morphological features
MP Pasolini, G Della Valle, TB Pagano, F Miele, O Paciello, G Fatone, ...
Folia Morphologica 75 (2), 211-215, 2016
142016
Lateral patellar luxation in nine small breed dogs
F Di Dona, G Della Valle, C Balestriere, B Lamagna, L Meomartino, ...
Open Veterinary Journal 6 (3), 255-258, 2016
132016
Letters to the editor: Psoriatic arthritis (pa): A harmless disease?
R Scarpa, GD VALLE, E Lubrano, CDI GIROLAMO, ADEL PUENTE, ...
Rheumatology 31 (3), 210-211, 1992
121992
Evaluation of bovine sperm telomere length and association with semen quality
A Iannuzzi, G Della Valle, M Russo, V Longobardi, G Albero, ...
Theriogenology 158, 227-232, 2020
112020
Percutaneous transilial pinning for treatment of seventh lumbar vertebral body fracture
F Di Dona, G Della Valle, B Lamagna, C Balestriere, C Murino, ...
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology 29 (02), 164-169, 2016
112016
Oriente A, Lubrano E, Oriente P. Reverse correlation between extent of colon involvement and number of affected joints in patients with ulcerative colitis and arthritis
R Scarpa, A D’Arienzo, A Del Puente, A Panarese, G Girolamo, G Valle
Am J Gastroenterol 85, 331-2, 1990
91990
Tibial tuberosity advancement techniques (TTAT): a systematic review
F Aragosa, C Caterino, G Della Valle, G Fatone
Animals 12 (16), 2114, 2022
82022
The effect of periocular fatty acids and 0.15% hyaluronate eye drops application on keratoconjunctivitis sicca in dogs: an exploratory study
C Amalfitano, MP Pasolini, A Nieddu, G Della Valle, PG Fiorentin, ...
Topics in companion animal medicine 35, 18-25, 2019
82019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20