Παρακολούθηση
Ramya Srinivasan
Ramya Srinivasan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intel.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal one-shot scheduling for MIMO networks
DM Blough, G Resta, P Santi, R Srinivasan, LM Cortés-Pena
2011 8th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2011
392011
Privacy Conscious Architecture for improving Emergency Response in Smart Cities
R Srinivasan, A Mohan, P Srinivasan
Smart City Security and Privacy Workshop (SCSP-W), 2016
232016
Network monitoring: It depends on your points of view
C Fragouli, A Markopoulou, R Srinivasan, S Diggavi
Proceedings, 2007
182007
Optimal one-shot stream scheduling for MIMO links in a single collision domain
R Srinivasan, D Blough, P Santi
2009 6th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2009
152009
Maximizing throughput in MIMO networks with variable rate streams
R Srinivasan, DM Blough, LM Cortés-Pena, P Santi
2010 European Wireless Conference (EW), 551-559, 2010
142010
Leveraging wireless communication traffic opportunistically
MH Patil, R Srinivasan, P Dua, G Lamba
US Patent App. 14/279,700, 2015
62015
On the feasibility of unilateral interference cancellation in MIMO networks
DM Blough, P Santi, R Srinivasan
IEEE/ACM Transactions on Networking 22 (6), 1831-1844, 2013
62013
Method to Dynamically Adjust Assistance Data for Improved Indoor Positioning Performance
R Srinivasan, MH Patil, FO Akgul, P Dua, G Lamba
US Patent App. 14/278,931, 2015
42015
Input-to-output cross polarization discrimination (IOXPD) dispersion model for mobile-to-mobile LOS wireless communications MIMO channels
TG Pratt, R Srinivasan, S Nguyen
2008 Wireless Telecommunications Symposium, 341-347, 2008
32008
Comparison of combined synchronization and frequency offset estimation algorithms for hiperlan/2
R Srinivasan
February, 2004
22004
Method and apparatus to switch between network-based and mobile-based positioning modes
FO Akgul, R Srinivasan, G Lamba
US Patent App. 14/184,502, 2015
12015
PRS Muting Pattern Assignment to Optimize RSTD Measurement Acquisition for OTDOA Positioning in 3GPP LTE
R Srinivasan, G Marshall, G Opshaug, B Ristic, K Burroughs, S Fischer, ...
Proceedings of the 2015 International Technical Meeting, Institute of …, 2015
12015
Stream Allocation Algorithms For Maximizing Throughput in Multi-hop MIMO Networks
R Srinivasan, DM Blough
IEEE, 2011
12011
Method for assigning prs muting patterns for rstd measurement acquisition
R Srinivasan, G Opshaug, GA Marshall, B Ristic, S Fischer
US Patent App. 14/846,514, 2016
2016
Top management and board interaction: A study through framing strategic process
P Srinivasan, R Srinivasan, A Nayak
Indian Institute of Management Bangalore, 2012
2012
Network coding for loss tomography
R Srinivasan, R Srinivasan
2011 Fifth IEEE International Conference on Advanced Telecommunication …, 2011
2011
Throughput optimization in MIMO mesh networks
R Srinivasan, DM Blough
Proceedings of the 6th ACM international workshop on Wireless network …, 2011
2011
Throughput optimization in MIMO networks
R Srinivasan
Georgia Institute of Technology, 2011
2011
TU/e techllische universiteit
R Srinivasan
Eindhoven University of Technology, 2006
2006
Network coding for network tomography
R Srinivasan
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20