Παρακολούθηση
Patrick Ryan Williams
Patrick Ryan Williams
Professor and Director, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Archaeological assessment reveals Earth’s early transformation through land use
L Stephens, D Fuller, N Boivin, T Rick, N Gauthier, A Kay, B Marwick, ...
Science 365 (6456), 897-902, 2019
4902019
Domesticated landscapes: The subsistence ecology of plant and animal domestication
JE Terrell, JP Hart, S Barut, N Cellinese, A Curet, T Denham, CM Kusimba, ...
Journal of Archaeological Method and Theory 10, 323-368, 2003
3262003
Cerro Baúl: A Wari Center on the Tiwanaku Frontier
PR Williams
Latin American Antiquity 12 (1), 67-83, 2001
2122001
Complexities of collapse: the evidence of Maya obsidian as revealed by social network graphical analysis
M Golitko, J Meierhoff, GM Feinman, PR Williams
Antiquity 86 (332), 507-523, 2012
1832012
Burning down the brewery: Establishing and evacuating an ancient imperial colony at Cerro Baúl, Peru
ME Moseley, DJ Nash, PR Williams, SD DeFrance, A Miranda, M Ruales
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (48), 17264-17271, 2005
1692005
Rethinking disaster-induced collapse in the demise of the Andean highland states: Wari and Tiwanaku
PR Williams
World Archaeology 33 (3), 361-374, 2002
1642002
The geographic origins of Nasca trophy heads using strontium, oxygen, and carbon isotope data
KJ Knudson, SR Williams, R Osborn, K Forgey, PR Williams
Journal of Anthropological Archaeology 28 (2), 244-257, 2009
1482009
Comment on "The Brain of LB1, Homo floresiensis"
RD Martin, AM MacLarnon, JL Phillips, L Dussubieux, PR Williams, ...
Science 312 (5776), 999-999, 2006
115*2006
Isotopic evidence for Middle Horizon to 16th century camelid herding in the Osmore Valley, Peru
EK Thornton, SD DeFrance, J Krigbaum, PR Williams
International Journal of Osteoarchaeology 21 (5), 544-567, 2011
1022011
Sighting the apu: a GIS analysis of Wari imperialism and the worship of mountain peaks
PR Williams, DJ Nash
World Archaeology 38 (3), 455-468, 2006
962006
The first direct evidence for the production of Maya Blue: rediscovery of a technology
DE Arnold, JR Branden, PR Williams, GM Feinman, JP Brown
antiquity 82 (315), 151-164, 2008
862008
Ceramic production during the Middle Horizon: Wari and Tiwanaku clay procurement in the Moquegua Valley, Peru
N Sharratt, M Golitko, P Ryan Williams, L Dussubieux
Geoarchaeology: An International Journal 24 (6), 792-820, 2009
832009
Architecture and power on the Wari–Tiwanaku frontier
DJ Nash, PR Williams
Archeological Papers of the American Anthropological Association 14 (1), 151-174, 2004
732004
Tiwanaku trade patterns in southern Peru
C Stanish, E De la Vega, M Moseley, PR Williams, C Chávez, B Vining, ...
Journal of Anthropological Archaeology 29 (4), 524-532, 2010
692010
Laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry analysis applied to the characterization of Peruvian Wari ceramics
L Dussubieux, M Golitko, PR Williams, RJ Speakman
Archaeological chemistry: Analytical techniques and archaeological …, 2007
672007
Imperial interaction in the Andes: Huari and Tiwanaku at Cerro Baúl
PR Williams, DJ Nash
Andean archaeology I: Variations in sociopolitical organization, 243-265, 2002
63*2002
You Are What You Drink
DJ Goldstein, RCC Goldstein, PR Williams
Drink, power, and society in the Andes, 133-166, 2008
602008
Disaster in the development of agriculture and the evolution of social complexity in the south-central Andes
PR Williams
University of Florida, 1997
531997
Agricultural innovation, intensification, and sociopolitical development
PR Williams
Andean watersheds, 309-333, 2006
51*2006
Wari political organization: The southern periphery
DJ Nash, PR Williams
Andean civilization: A tribute to Michael E. Moseley, 257-276, 2009
502009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20