Παρακολούθηση
Joost Brinkkemper
Joost Brinkkemper
Waterproof Marine Consultancy & Services BV
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα waterproofbv.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cross‐shore sand transport by infragravity waves as a function of beach steepness
ATM de Bakker, JA Brinkkemper, F van der Steen, MFS Tissier, ...
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 121 (10), 1786–1799, 2016
532016
Mid-Holocene (4200 kyr BP) mass mortalities in Mauritius (Mascarenes): insular vertebrates resilient to climatic extremes but vulnerable to human impact
KF Rijsdijk, J Zinke, PGB de Louw, JP Hume, H van der Plicht, ...
The Holocene 21 (8), 1179-1194, 2011
412011
Observations of turbulence within the surf and swash zone of a field-scale sandy laboratory beach
JA Brinkkemper, T Lanckriet, F Grasso, JA Puleo, BG Ruessink
Coastal Engineering 113, 62-72, 2016
322016
Run-up parameterization and beach vulnerability assessment on a barrier island: a downscaling approach
G Medellín, JA Brinkkemper, A Torres-Freyermuth, CM Appendini, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 16 (1), 167-180, 2016
272016
Parameterization of wave run-up on beaches in Yucatan, Mexico: A numerical study
JA Brinkkemper, A Torres-Freyermuth, ET Mendoza, P Salles, ...
Coastal dynamics, 225-233, 2013
242013
Intrawave sand suspension in the shoaling and surf zone of a field‐scale laboratory beach
JA Brinkkemper, ATM de Bakker, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 122 (1), 356–370, 2017
222017
Sandbar and beach-face evolution on a prototype coarse sandy barrier
BG Ruessink, C Blenkinsopp, JA Brinkkemper, B Castelle, B Dubarbier, ...
Coastal Engineering 113, 19-32, 2016
212016
Feedbacks between biotic and abiotic processes governing the development of foredune blowouts: a review
C Schwarz, J Brinkkemper, G Ruessink
Journal of Marine Science and Engineering 7 (1), 2, 2018
142018
Geometry of wave-formed orbital ripples in coarse sand
G Ruessink, JA Brinkkemper, MG Kleinhans
Journal of Marine Science and Engineering 3 (4), 1568-1594, 2015
122015
Field observations of intra-wave sediment suspension and transport in the intertidal and shallow subtidal zones
DF Christensen, J Brinkkemper, G Ruessink, T Aagaard
Marine Geology 413, 10-26, 2019
102019
Shortwave sand transport in the shallow surf zone
JA Brinkkemper, T Aagaard, ATM De Bakker, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 123 (5), 1145-1159, 2018
102018
Field observations of turbulence in the intertidal and shallow subtidal zones
DF Christensen, J Brinkkemper, G Ruessink, T Aagaard
Continental Shelf Research 170, 21-32, 2018
92018
Modeling the cross-shore evolution of asymmetry and skewness of surface gravity waves propagating over a natural intertidal sandbar
JA Brinkkemper
82013
Surf zone morphodynamics during low-moderate energetic condtions; The TASTI field experiment
JA Brinkkemper, DF Christensen, TD Price, I Naus, AB Hansen, ...
Proceedings Coastal Dynamics 2017, 1038-1048, 2017
62017
Surf Zone Turbulence and Suspended Sediment Dynamics—A Review
T Aagaard, J Brinkkemper, DF Christensen, MG Hughes, G Ruessink
Journal of Marine Science and Engineering 9 (11), 1300, 2021
12021
Underwater sound measurements-during the installation of Borssele OWF
JA Brinkkemper, SCV Geelhoed, BJP Bergès, CA Noort, DN Nieuwendijk, ...
Wageningen Marine Research, 2021
2021
Hydrodynamics under large-scale regular and bichromatic breaking waves
J van der Zanden, M Li, J Cooper, S Clark, B Eltard-Larsen, S Carstensen, ...
Coastal Engineering Proceedings, 90-90, 2018
2018
Hydrodynamics under large-scale waves breaking over a barred beach
P Scandura, DA van der A, J van der Zanden, C Petrotta, C Faraci, ...
2018
Short-wave sand transport in the surf zone
JA Brinkkemper
University Utrecht, 2018
2018
Hydrodynamics under large-scale regular and bichromatic breaking waves
D van Der A, J van der Zanden, M Li, J Cooper, S Clark, B Eltard-Larsen, ...
Proceedings of the Coastal Engineering Conference 36 (2018), 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20