Παρακολούθηση
Athanasios Ouzounis
Athanasios Ouzounis
Fellow researcher, MLV Research Group, Department of Computer Science, International Hellenic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teiemt.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interpretable Deep Learning for Marble Tiles Sorting
AG Ouzounis, GK Sidiropoulos, G Papakostas, I Sarafis, A Stamkos, ...
Proceedings of the 2nd International Conference on Deep Learning Theory and …, 2021
112021
Texture analysis for machine learning based marble tiles sorting
GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, GA Papakostas, IT Sarafis, A Stamkos, ...
2021 IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference …, 2021
92021
Towards robotic marble resin application: crack detection on marble using deep learning
E Vrochidou, GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, A Lampoglou, I Tsimperidis, ...
Electronics 11 (20), 3289, 2022
82022
The use of Digital Elevation Models (DEM) and Geographic Information Systems (GIS) in geological mapping: a case study in the Southern Vermio mountain (SW Macedonia, Greece)
AG Ouzounis, A Kilias, D Mountrakis
6th Pan-helleic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Society …, 2002
4*2002
Hand-crafted and learned feature aggregation for visual marble tiles screening
GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, GA Papakostas, A Lampoglou, IT Sarafis, ...
Journal of Imaging 8 (7), 191, 2022
32022
Marble Quality Assessment with Deep Learning Regression
AG Ouzounis, G Taxopoulos, GA Papakostas, IT Sarafis, A Stamkos, ...
2021 Fifth International Conference On Intelligent Computing in Data …, 2021
22021
Machine learning in discriminating active volcanoes of the Hellenic volcanic arc
AG Ouzounis, GA Papakostas
Applied Sciences 11 (18), 8318, 2021
22021
Fusion of Thermal and RGB Images for Automated Deep Learning Based Marble Crack Detection
E Vrochidou, GK Sidiropoulos, I Tsimperidis, AG Ouzounis, IT Sarafis, ...
2023 IEEE World AI IoT Congress (AIIoT), 0243-0249, 2023
12023
RGB and Thermal Image Analysis for Marble Crack Detection with Deep Learning
E Vrochidou, GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, I Tsimperidis, IT Sarafis, ...
International Conference on Paradigms of Communication, Computing and Data …, 2023
12023
Exploiting Deep Metric Learning for Mable Quality Assessment with Small and Imbalanced Image Data
GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, GA Papakostas, IT Sarafis, A Stamkos, ...
2021 IEEE 12th Annual Information Technology, Electronics and Mobile …, 2021
12021
Kinematic and Strain Analysis of Deformation of the Pelagonian Nappe in the Southern Vermio Mountain (Northern Greece)
AG Ouzounis, A Kilias, D Mountrakis
10th International Congress of the Geological Society of Greece, 523-524, 2004
2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11