Παρακολούθηση
Xiaodan Liang
Xiaodan Liang
Associate Professor, Sun Yat-sen University, CMU, NUS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail2.sysu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Controllable text generation
Z Hu, Z Yang, X Liang, R Salakhutdinov, EP Xing
arXiv preprint arXiv:1703.00955 4, 2017
962*2017
Is faster R-CNN doing well for pedestrian detection?
L Zhang, L Lin, X Liang, K He
European conference on computer vision, 443-457, 2016
8462016
Scale-aware fast R-CNN for pedestrian detection
J Li, X Liang, SM Shen, T Xu, J Feng, S Yan
IEEE transactions on Multimedia 20 (4), 985-996, 2017
6902017
Object region mining with adversarial erasing: A simple classification to semantic segmentation approach
Y Wei, J Feng, X Liang, MM Cheng, Y Zhao, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
6162017
Perceptual generative adversarial networks for small object detection
J Li, X Liang, Y Wei, T Xu, J Feng, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5532017
Look into person: Joint body parsing & pose estimation network and a new benchmark
X Liang, K Gong, X Shen, L Lin
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (4), 871-885, 2018
550*2018
Stc: A simple to complex framework for weakly-supervised semantic segmentation
Y Wei, X Liang, Y Chen, X Shen, MM Cheng, J Feng, Y Zhao, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (11), 2314 …, 2016
4882016
Poseidon: An efficient communication architecture for distributed deep learning on {GPU} clusters
H Zhang, Z Zheng, S Xu, W Dai, Q Ho, X Liang, Z Hu, J Wei, P Xie, ...
2017 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 17), 181-193, 2017
356*2017
Dual motion GAN for future-flow embedded video prediction
X Liang, L Lee, W Dai, EP Xing
proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1744-1752, 2017
3412017
Semantic object parsing with graph lstm
X Liang, X Shen, J Feng, L Lin, S Yan
European Conference on Computer Vision, 125-143, 2016
3182016
Human parsing with contextualized convolutional neural network
X Liang, C Xu, X Shen, J Yang, S Liu, J Tang, L Lin, S Yan
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1386-1394, 2015
2732015
Peak-piloted deep network for facial expression recognition
X Zhao, X Liang, L Liu, T Li, Y Han, N Vasconcelos, S Yan
European conference on computer vision, 425-442, 2016
2502016
Deep variation-structured reinforcement learning for visual relationship and attribute detection
X Liang, L Lee, EP Xing
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
2482017
Proposal-free network for instance-level object segmentation
X Liang, L Lin, Y Wei, X Shen, J Yang, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (12), 2978 …, 2017
2422017
Deep human parsing with active template regression
X Liang, S Liu, X Shen, J Yang, L Liu, J Dong, L Lin, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (12), 2402 …, 2015
2382015
Rethinking knowledge graph propagation for zero-shot learning
M Kampffmeyer, Y Chen, X Liang, H Wang, Y Zhang, EP Xing
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2222019
Scan: Structure correcting adversarial network for organ segmentation in chest x-rays
W Dai, N Dong, Z Wang, X Liang, H Zhang, EP Xing
Deep learning in medical image analysis and multimodal learning for clinical …, 2018
2022018
Instance-level human parsing via part grouping network
K Gong, X Liang, Y Li, Y Chen, M Yang, L Lin
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 770-785, 2018
2012018
Toward characteristic-preserving image-based virtual try-on network
B Wang, H Zheng, X Liang, Y Chen, L Lin, M Yang
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 589-604, 2018
2002018
Attentive contexts for object detection
J Li, Y Wei, X Liang, J Dong, T Xu, J Feng, S Yan
IEEE Transactions on Multimedia 19 (5), 944-954, 2016
2002016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20