Παρακολούθηση
Theodoros Panagiotis Chatzinikolaou
Theodoros Panagiotis Chatzinikolaou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simulation of low power self-selective memristive neural networks for in situ digital and analogue artificial neural network applications
C Tsioustas, P Bousoulas, J Hadfield, TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, ...
IEEE Transactions on Nanotechnology 21, 505-513, 2022
112022
Multifunctional Spatially-Expanded Logic Gate for Unconventional Computations with Memristor-Based Oscillators
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, S Kitsios, P Bousoulas, ...
2021 17th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their …, 2021
112021
Memristive oscillatory circuits for resolution of NP-complete logic puzzles: Sudoku case
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, RE Karamani, V Ntinas, G Dimitrakopoulos, ...
2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2020
112020
Memristive Oscillatory Networks for Computing: The Chemical Wave Propagation Paradigm
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, S Kitsios, P Bousoulas, ...
2021 17th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their …, 2021
72021
Chemical wave computing from labware to electrical systems
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, S Kitsios, MA Tsompanas, ...
Electronics 11 (11), 1683, 2022
62022
Unconventional memristive nanodevices
E Tsipas, TP Chatzinikolaou, KA Tsakalos, K Rallis, RE Karamani, ...
IEEE Nanotechnology Magazine 16 (6), 34-45, 2022
52022
Compact thermo-diffusion based physical memristor model
IA Fyrigos, TP Chatzinikolaou, V Ntinas, S Kitsios, P Bousoulas, ...
2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2237-2241, 2022
52022
Emergence of chimera states with re-programmable memristor crossbar arrays
KA Tsakalos, V Ntinas, RE Karamani, IA Fyrigos, TP Chatzinikolaou, ...
2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2021
52021
Margolus Chemical Wave Logic Gate with Memristive Oscillatory Networks
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, S Kitsios, P Bousoulas, ...
2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and …, 2021
52021
Material design strategies for emulating neuromorphic functionalities with resistive switching memories
P Bousoulas, S Kitsios, TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, ...
Japanese Journal of Applied Physics 61 (SM), SM0806, 2022
42022
Image shifting tracking leveraging memristive devices
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, GC Sirakoulis
2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2022
32022
Wave cellular automata for computing applications
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, S Kitsios, P Bousoulas, ...
2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 3463-3467, 2022
32022
Chemically-inspired memristor-based neuron-like oscillating circuit
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, C Tsioustas, P Bousoulas, MA Tsompanas, ...
2022 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-6, 2022
22022
Unconventional computing with memristive nanocircuits
E Tsipas, TP Chatzinikolaou, KA Tsakalos, K Rallis, RE Karamani, ...
IEEE Nanotechnology Magazine 16 (6), 22-33, 2022
22022
Irregular Learning Cellular Automata for the Resolution of Complex Logic Puzzles
TP Chatzinikolaou, RE Karamani, GC Sirakoulis
International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, 356-367, 2022
22022
Handling Sudoku puzzles with irregular learning cellular automata
TP Chatzinikolaou, RE Karamani, IA Fyrigos, GC Sirakoulis
Natural Computing 23 (1), 41-60, 2024
12024
Cellular Automata Application on Chemical Computing Logic Circuits
MA Tsompanas, TP Chatzinikolaou, GC Sirakoulis
International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, 3-14, 2022
12022
Memristor-based Oscillator for Complex Chemical Wave Logic Computations: Fredkin Gate Paradigm
TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, V Ntinas, S Kitsios, P Bousoulas, ...
2022 IEEE 13th Latin America Symposium on Circuits and System (LASCAS), 1-4, 2022
12022
Memristor crossbar design framework for quantum computing
IA Fyrigos, TP Chatzinikolaou, V Ntinas, N Vasileiadis, P Dimitrakis, ...
2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2021
12021
Memristor-Based Cellular Automata for Natural Language Processing
IK Chatzipaschalis, TP Chatzinikolaou, IA Fyrigos, A Adamatzky, A Rubio, ...
2023 30th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems …, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20