José Ángel González
José Ángel González
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dsic.upv.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ELiRF-UPV at SemEval-2017 task 4: Sentiment analysis using deep learning
JA González, F Pla, LF Hurtado
Proceedings of the 11th international workshop on semantic evaluation …, 2017
262017
Elirf-upv en tass 2018: Análisis de sentimientos en twitter basado en aprendizaje profundo
JA González, LF Hurtado, F Pla
Proceedings of TASS 2172, 37-44, 2018
142018
ELiRF-UPV at SemEval-2018 Tasks 1 and 3: Affect and irony detection in tweets
JÁ González, LF Hurtado, F Pla
Proceedings of The 12th International Workshop on Semantic Evaluation, 565-569, 2018
132018
Transformer based contextualization of pre-trained word embeddings for irony detection in Twitter
JÁ González, LF Hurtado, F Pla
Information Processing & Management 57 (4), 102262, 2020
122020
ELiRF-UPV at IberEval 2017: Stance and Gender Detection in Tweets.
JÁ González, F Pla, LF Hurtado
IberEval@ SEPLN, 193-198, 2017
112017
Elirf-upv at semeval-2017 task 7: Pun detection and interpretation
LF Hurtado, E Segarra, F Pla, P Carrasco, JA González
Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2017
102017
ELiRF-UPV at IroSvA: Transformer Encoders for Spanish Irony Detection.
JÁ González, LF Hurtado, F Pla
IberLEF@ SEPLN, 278-284, 2019
92019
TWilBert: Pre-trained deep bidirectional transformers for Spanish Twitter
JA Gonzalez, LF Hurtado, F Pla
Neurocomputing 426, 58-69, 2021
82021
Elirf-upv at semeval-2019 task 3: Snapshot ensemble of hierarchical convolutional neural networks for contextual emotion detection
JÁ González, LF Hurtado, F Pla
Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, 195-199, 2019
72019
ELiRF-UPV at TASS 2020: TWilBERT for Sentiment Analysis and Emotion Detection in Spanish Tweets.
JÁ González, JA Moncho, LF Hurtado, F Pla
IberLEF@ SEPLN, 179-186, 2020
62020
Siamese hierarchical attention networks for extractive summarization
JÁ González, E Segarra, F García-Granada, E Sanchis, LF Hurtado
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 36 (5), 4599-4607, 2019
62019
ELiRF-UPV at TASS 2018: sentiment analysis in twitter based on deep learning
JA Gonzalez, LF Hurtado, F Pla
Proceedings of TASS, 37-44, 2018
62018
Applying sentiment analysis with cross-domain models to evaluate user eXperience in virtual learning environments
R Sanchis-Font, MJ Castro-Bleda, JÁ González
International Work-Conference on Artificial Neural Networks, 609-620, 2019
52019
ELiRF-UPV at TASS 2019: Transformer Encoders for Twitter Sentiment Analysis in Spanish.
JÁ González, LF Hurtado, F Pla
IberLEF@ SEPLN, 571-578, 2019
52019
ELiRF-UPV at SemEval-2018 task 11: Machine comprehension using commonsense knowledge
JA González, LF Hurtado, E Segarra, F Pla
Proceedings of The 12th International Workshop on Semantic Evaluation, 1034-1037, 2018
52018
Elirf-upv en tass 2017: Análisis de sentimientos en twitter basado en aprendizaje profundo
LF Hurtado, F Pla, JA González
Proceedings of TASS, 2017
52017
Summarization of Spanish talk shows with siamese hierarchical attention networks
JA Gonzalez, LF Hurtado, E Segarra, F García-Granada, E Sanchis
Applied Sciences 9 (18), 3836, 2019
42019
ELiRF-UPV at IberEval 2017: Classification Of Spanish Election Tweets (COSET).
JÁ González, F Pla, LF Hurtado
IberEval@ SEPLN, 55-60, 2017
42017
Cross-Domain Polarity Models to Evaluate User eXperience in E-learning
R Sanchis-Font, MJ Castro-Bleda, JA Gonzalez, F Pla, LF Hurtado
Neural processing letters, 1-17, 2020
32020
Aggressiveness Detection through Deep Learning Approaches.
V Nina-Alcocer, JÁ González, LF Hurtado, F Pla
IberLEF@ SEPLN, 544-549, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20