Παρακολούθηση
Rodrigo Roman
Rodrigo Roman
Associate Professor, University of Malaga, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the features and challenges of security and privacy in distributed internet of things
R Roman, J Zhou, J Lopez
Computer networks 57 (10), 2266-2279, 2013
16672013
Mobile edge computing, fog et al.: A survey and analysis of security threats and challenges
R Roman, J Lopez, M Mambo
Future Generation Computer Systems 78, 680-698, 2018
14472018
Securing the internet of things
R Roman, P Najera, J Lopez
Computer 44 (9), 51-58, 2011
10692011
Trust management systems for wireless sensor networks: Best practices
J Lopez, R Roman, I Agudo, C Fernandez-Gago
Computer Communications 33 (9), 1086-1093, 2010
4392010
Key management systems for sensor networks in the context of the Internet of Things
R Roman, C Alcaraz, J Lopez, N Sklavos
Computers & Electrical Engineering 37 (2), 147-159, 2011
4302011
Applying intrusion detection systems to wireless sensor networks.
R Roman, J Zhou, J Lopez
CCNC 2006, 640-644, 2006
3612006
On the vital areas of intrusion detection systems in wireless sensor networks
A Abduvaliyev, ASK Pathan, J Zhou, R Roman, WC Wong
IEEE Communications Surveys & Tutorials 15 (3), 1223-1237, 2013
2852013
Wireless sensor networks and the internet of things: Do we need a complete integration?
C Alcaraz, P Najera, J Lopez, R Roman
1st International Workshop on the Security of the Internet of Things (SecIoT …, 2010
2382010
Integrating wireless sensor networks and the internet: a security analysis
R Roman, J Lopez
Internet Research 19 (2), 246-259, 2009
1822009
Analysis of security threats, requirements, technologies and standards in wireless sensor networks
J Lopez, R Roman, C Alcaraz
International School on Foundations of Security Analysis and Design, 289-338, 2007
1572007
A survey of cryptographic primitives and implementations for hardware-constrained sensor network nodes
R Roman, C Alcaraz, J Lopez
Mobile Networks and Applications 12, 231-244, 2007
1532007
Real-time location and inpatient care systems based on passive RFID
P Najera, J Lopez, R Roman
Journal of Network and Computer Applications 34 (3), 980-989, 2011
1382011
Current cyber-defense trends in industrial control systems
JE Rubio, C Alcaraz, R Roman, J Lopez
Computers & Security 87, 101561, 2019
1112019
A survey on the applicability of trust management systems for wireless sensor networks
MC Fernández-Gago, R Román, J Lopez
Third international workshop on security, privacy and trust in pervasive and …, 2007
922007
Evolution and Trends in IoT Security
R Roman, J Lopez, S Gritzalis
Computer 51 (7), 16-25, 2018
85*2018
Digital witness: Safeguarding digital evidence by using secure architectures in personal devices
A Nieto, R Roman, J Lopez
IEEE network 30 (6), 34-41, 2016
822016
Security of industrial sensor network-based remote substations in the context of the internet of things
C Alcaraz, R Roman, P Najera, J Lopez
Ad Hoc Networks 11 (3), 1091-1104, 2013
772013
Selecting key management schemes for WSN applications
C Alcaraz, J Lopez, R Roman, HH Chen
Computers & Security 31 (8), 956-966, 2012
662012
On the security of wireless sensor networks
R Roman, J Zhou, J Lopez
International Conference on Computational Science and Its Applications, 681-690, 2005
652005
The role of wireless sensor networks in the area of critical information infrastructure protection
R Roman, C Alcaraz, J Lopez
information security technical report 12 (1), 24-31, 2007
632007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20