Παρακολούθηση
Lindsay C. Stringer
Lindsay C. Stringer
Department of Environment and Geography, University of York
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα york.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management
MS Reed, A Graves, N Dandy, H Posthumus, K Hubacek, J Morris, C Prell, ...
Journal of environmental management 90 (5), 1933-1949, 2009
26682009
What is social learning?
MS Reed, AC Evely, G Cundill, I Fazey, J Glass, A Laing, J Newig, ...
Ecology and society 15 (4), 2010
16822010
Integrating local and scientific knowledge for environmental management
CM Raymond, I Fazey, MS Reed, LC Stringer, GM Robinson, AC Evely
Journal of environmental management 91 (8), 1766-1777, 2010
11462010
Unpacking “participation” in the adaptive management of social–ecological systems: a critical review
LC Stringer, AJ Dougill, E Fraser, K Hubacek, C Prell, MS Reed
Ecology and society 11 (2), 2006
8372006
Assessment on peatlands, biodiversity and climate change
F Parish, AA Sirin, D Charman, H Joosten, TY Minaeva, M Silvius
Wetlands International, 2008
5772008
Adaptations to climate change, drought and desertification: local insights to enhance policy in southern Africa
LC Stringer, JC Dyer, MS Reed, AJ Dougill, C Twyman, D Mkwambisi
Environmental science & policy 12 (7), 748-765, 2009
4582009
Mapping the vulnerability of crop production to drought in Ghana using rainfall, yield and socioeconomic data
P Antwi-Agyei, EDG Fraser, AJ Dougill, LC Stringer, E Simelton
Applied Geography 32 (2), 324-334, 2012
3822012
Five principles for the practice of knowledge exchange in environmental management
MS Reed, LC Stringer, I Fazey, AC Evely, JHJ Kruijsen
Journal of environmental management 146, 337-345, 2014
3812014
Knowledge exchange: a review and research agenda for environmental management
I Fazey, AC Evely, MS Reed, LC Stringer, J Kruijsen, PCL White, ...
Environmental Conservation 40 (1), 19-36, 2013
3392013
Environmental change in moorland landscapes
J Holden, L Shotbolt, A Bonn, TP Burt, PJ Chapman, AJ Dougill, ...
Earth-Science Reviews 82 (1-2), 75-100, 2007
3212007
Using principal component analysis for information-rich socio-ecological vulnerability mapping in Southern Africa
DJ Abson, AJ Dougill, LC Stringer
Applied Geography 35 (1-2), 515-524, 2012
2942012
Resilient or vulnerable livelihoods? Assessing livelihood dynamics and trajectories in rural Botswana
SM Sallu, C Twyman, LC Stringer
Ecology and Society 15 (4), 2010
2742010
Learning from doing participatory rural research: lessons from the Peak District National Park
AJ Dougill, EDG Fraser, J Holden, K Hubacek, C Prell, MS Reed, S Stagl, ...
Journal of Agricultural Economics 57 (2), 259-275, 2006
2692006
Combining analytical frameworks to assess livelihood vulnerability to climate change and analyse adaptation options
MS Reed, G Podesta, I Fazey, N Geeson, R Hessel, K Hubacek, D Letson, ...
Ecological Economics 94, 66-77, 2013
2582013
How does the context and design of participatory decision making processes affect their outcomes? Evidence from sustainable land management in global drylands
J De Vente, MS Reed, LC Stringer, S Valente, J Newig
Ecology and Society 21 (2), 2016
2552016
Governing long‐term social–ecological change: what can the adaptive management and transition management approaches learn from each other?
TJ Foxon, MS Reed, LC Stringer
Environmental Policy and Governance 19 (1), 3-20, 2009
2472009
Participatory scenario development for environmental management: A methodological framework illustrated with experience from the UK uplands
MS Reed, J Kenter, A Bonn, K Broad, TP Burt, IR Fazey, EDG Fraser, ...
Journal of environmental management 128, 345-362, 2013
2272013
Is rainfall really changing? Farmers’ perceptions, meteorological data, and policy implications
E Simelton, CH Quinn, N Batisani, AJ Dougill, JC Dyer, EDG Fraser, ...
Climate and development 5 (2), 123-138, 2013
2012013
Land degradation assessment in southern Africa: integrating local and scientific knowledge bases
LC Stringer, MS Reed
Land Degradation & Development 18 (1), 99-116, 2007
1932007
Livelihood adaptations to climate variability: insights from farming households in Ghana
P Antwi-Agyei, LC Stringer, AJ Dougill
Regional environmental change 14 (4), 1615-1626, 2014
1712014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20