Παρακολούθηση
Richard Duschl
Richard Duschl
Southern Methodist University; Emeritus Penn State
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα smu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Taking Science to School:: Learning and Teaching Science in Grades K-8
RA Duschl, HA Schweingruber, AW Shouse
Learning and teaching science in grades K-8. Washington, DC: National …, 2007
2733*2007
Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8
AW Shouse, HA Schweingruber, RA Duschl
National Academies Press, 2007
26942007
“Doing the lesson” or “doing science”: Argument in high school genetics
MP Jiménez‐Aleixandre, A Bugallo Rodríguez, RA Duschl
Science education 84 (6), 757-792, 2000
20282000
Supporting and promoting argumentation discourse in science education
RA Duschl, J Osborne
Studies in Science Education 38 (1), 39-72, 2002
20002002
What “ideas‐about‐science” should be taught in school science? A Delphi study of the expert community
J Osborne, S Collins, M Ratcliffe, R Millar, R Duschl
Journal of research in science teaching 40 (7), 692-720, 2003
18422003
Science education in three-part harmony: Balancing conceptual, epistemic, and social learning goals
R Duschl
Review of research in education 32 (1), 268-291, 2008
15072008
Inquiry in science education: International perspectives
F Abd‐El‐Khalick, S Boujaoude, R Duschl, NG Lederman, ...
Science education 88 (3), 397-419, 2004
14342004
Restructuring science education: The importance of theories and their development
RA Duschl
(No Title), 1990
13711990
Epistemological perspectives on conceptual change: Implications for educational practice
RA Duschl, DH Gitomer
Journal of research in science teaching 28 (9), 839-858, 1991
6171991
Learning progressions and teaching sequences: A review and analysis
R Duschl, S Maeng, A Sezen
Studies in Science Education 47 (2), 123-182, 2011
5392011
A case study of high school teachers' decision making models for planning and teaching science
RA Duschl, E Wright
Journal of research in science teaching 26 (6), 467-501, 1989
5071989
Two views about explicitly teaching nature of science
RA Duschl, R Grandy
Science & Education 22, 2109-2139, 2013
5052013
Students' understanding of the objectives and procedures of experimentation in the science classroom
L Schauble, R Glaser, RA Duschl, S Schulze, J John
The journal of the Learning Sciences 4 (2), 131-166, 1995
4821995
Teaching scientific inquiry: Recommendations for research and implementation
RA Duschl, RE Grandy
BRILL, 2008
460*2008
Strategies and challenges to changing the focus of assessment and instruction in science classrooms
RA Duschl, DH Gitomer
Educational Assessment 4 (1), 37-73, 1997
4131997
Quality argumentation and epistemic criteria
RA Duschl
Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based …, 2007
3912007
Research on the history and philosophy of science
RA Duschl
Handbook of research on science teaching and learning 2, 443-465, 1994
3441994
Reconsidering the Character and Role of Inquiry in School Science: Analysis of a Conference12
RE Grandy, RA Duschl
Science & Education 16 (2), 141-166, 2007
3332007
Renovar la enseñanza de las ciencias: importancia de las teorías y su desarrollo
RA Duschl
Narcea Ediciones, 1997
3211997
Science Education and Philosophy of Science Twenty-Five Years of Mutually Exclusive Development.
RA Duschl
School science and mathematics 85 (7), 541-55, 1985
3091985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20