Παρακολούθηση
Pavlos Delias
Pavlos Delias
Professor of Business Analytics, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα af.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Process mining manifesto
W Aalst, A Adriansyah, AKA Medeiros, F Arcieri, T Baier, T Blickle, ...
International conference on business process management, 169-194, 2011
13822011
Supporting healthcare management decisions via robust clustering of event logs
P Delias, M Doumpos, E Grigoroudis, P Manolitzas, N Matsatsinis
Knowledge-Based Systems 84, 203-213, 2015
792015
An evaluation of the COVID-19 pandemic and perceived social distancing policies in relation to planning, selecting, and preparing healthy meals: an observational study in 38 …
C De Backer, L Teunissen, I Cuykx, P Decorte, S Pabian, S Gerritsen, ...
Frontiers in nutrition, 375, 2021
382021
Optimizing resource conflicts in workflow management systems
P Delias, A Doulamis, N Doulamis, N Matsatsinis
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on, 1-1, 2011
352011
A system based on multiple criteria analysis for scientific paper recommendation
NF Matsatsinis, K Lakiotaki, P Delias
Proceedings of the 11th Panhellenic conference on informatics, 135-149, 2007
342007
User profiling based on multi-criteria analysis: the role of utility functions
K Lakiotaki, P Delias, V Sakkalis, NF Matsatsinis
Operational Research 9 (1), 3-16, 2009
26*2009
What agents can do in workflow management systems
P Delias, A Doulamis, N Matsatsinis
Artificial Intelligence Review 35 (2), 155-189, 2011
202011
User satisfaction and e-learning systems: Towards a multi-criteria evaluation methodology
NF Matsatsinis, E Grigoroudis, P Delias
Operational Research 3 (3), 249-259, 2003
202003
A non‐compensatory approach for trace clustering
P Delias, M Doumpos, E Grigoroudis, N Matsatsinis
International Transactions in Operational Research 26 (5), 1828-1846, 2019
172019
A multi-criteria protocol for multi-agent negotiations
NF Matsatsinis, P Delias
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 103-111, 2004
162004
AgentAllocator: An agent-based multi-criteria decision support system for task allocation
NF Matsatsinis, P Delias
International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi …, 2003
162003
A positive deviance approach to eliminate wastes in business processes: The case of a public organization
P Delias
Industrial Management & Data Systems, 2017
122017
Optimizing differentiation and commonality levels among models in car line-ups: An empirical application of a nature-inspired heuristic mechanism
C Saridakis, S Tsafarakis, P Delias, G Baltas, N Matsatsinis
Expert Systems with Applications 42 (5), 2323-2335, 2015
112015
Applying process mining to the emergency department
P Delias, P Manolitzas, E Grigoroudis, N Matsatsinis
Encyclopedia of business analytics and optimization, 168-178, 2014
112014
A Joint Optimization Algorithm for Dispatching Tasks in Agent-Based Workflow Management Systems.
P Delias, AD Doulamis, NF Matsatsinis
ICEIS (2), 199-206, 2008
112008
An innovative content-based indexing technique with linear response suitable for pervasive environments
C Lalos, A Doulamis, K Konstanteli, P Dellias, T Varvarigou
2008 International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing, 462-469, 2008
102008
Mining skier transportation patterns from ski resort lift usage data
B Delibašić, P Marković, P Delias, Z Obradović
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 47 (3), 417-422, 2016
92016
Profiling Tourists who have holidays in the Region of Eastern Macedonia and Thrace in Greece
L Tsourgiannis, P Delias, P Polychronidou, A Karasavvoglou, ...
Procedia Economics and Finance 33, 450-460, 2015
92015
Clustering healthcare processes with a robust approach
P Delias, M Doumpos, P Manolitzas, E Grigoroudis, N Matsatsinis
26th European Conference on Operational Research, 1-6, 2013
92013
A genetic approach for strategic resource allocation planning
P Delias, N Matsatsinis
Computational Management Science 6 (3), 269-280, 2009
92009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20