Παρακολούθηση
Pavlos Delias
Pavlos Delias
Professor of Business Analytics, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα af.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Process mining manifesto
W Van Der Aalst, A Adriansyah, AKA De Medeiros, F Arcieri, T Baier, ...
Business Process Management Workshops: BPM 2011 International Workshops …, 2012
18112012
Supporting healthcare management decisions via robust clustering of event logs
P Delias, M Doumpos, E Grigoroudis, P Manolitzas, N Matsatsinis
Knowledge-Based Systems 84, 203-213, 2015
942015
An evaluation of the COVID-19 pandemic and perceived social distancing policies in relation to planning, selecting, and preparing healthy meals: an observational study in 38 …
C De Backer, L Teunissen, I Cuykx, P Decorte, S Pabian, S Gerritsen, ...
Frontiers in nutrition 7, 621726, 2021
862021
Optimizing resource conflicts in workflow management systems
P Delias, A Doulamis, N Doulamis, N Matsatsinis
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on, 1-1, 2011
392011
A system based on multiple criteria analysis for scientific paper recommendation
NF Matsatsinis, K Lakiotaki, P Delias
Proceedings of the 11th Panhellenic conference on informatics, 135-149, 2007
392007
Factors affecting repurchase intentions in retail shopping: An empirical study
P Chatzoglou, D Chatzoudes, A Savvidou, T Fotiadis, P Delias
Heliyon 8 (9), 2022
282022
User profiling based on multi-criteria analysis: the role of utility functions
K Lakiotaki, P Delias, V Sakkalis, NF Matsatsinis
Operational Research 9, 3-16, 2009
27*2009
A non‐compensatory approach for trace clustering
P Delias, M Doumpos, E Grigoroudis, N Matsatsinis
International Transactions in Operational Research 26 (5), 1828-1846, 2019
252019
User satisfaction and e-learning systems: Towards a multi-criteria evaluation methodology
NF Matsatsinis, E Grigoroudis, P Delias
Operational Research 3, 249-259, 2003
222003
A positive deviance approach to eliminate wastes in business processes: The case of a public organization
P Delias
Industrial Management & Data Systems 117 (7), 1323-1339, 2017
212017
What agents can do in workflow management systems
P Delias, A Doulamis, N Matsatsinis
Artificial Intelligence Review 35, 155-189, 2011
212011
Applying process mining to the emergency department
P Delias, P Manolitzas, E Grigoroudis, N Matsatsinis
Encyclopedia of business analytics and optimization, 168-178, 2014
192014
AgentAllocator: An agent-based multi-criteria decision support system for task allocation
NF Matsatsinis, P Delias
International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi …, 2003
182003
A multi-criteria protocol for multi-agent negotiations
NF Matsatsinis, P Delias
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 103-111, 2004
162004
Optimizing differentiation and commonality levels among models in car line-ups: An empirical application of a nature-inspired heuristic mechanism
C Saridakis, S Tsafarakis, P Delias, G Baltas, N Matsatsinis
Expert Systems with Applications 42 (5), 2323-2335, 2015
142015
A conceptual business process entity with lifecycle and compliance alignment
G Tsakalidis, K Vergidis, P Delias, M Vlachopoulou
Decision Support Systems IX: Main Developments and Future Trends: 5th …, 2019
132019
Using multi-target feature evaluation to discover factors that affect business process behavior
P Delias, A Lagopoulos, G Tsoumakas, D Grigori
Computers in Industry 99, 253-261, 2018
132018
Profiling tourists who have holidays in the region of eastern Macedonia and Thrace in Greece
L Tsourgiannis, P Delias, P Polychronidou, A Karasavvoglou, ...
Procedia Economics and Finance 33, 450-460, 2015
122015
Clustering healthcare processes with a robust approach
P Delias, M Doumpos, P Manolitzas, E Grigoroudis, N Matsatsinis
26th European Conference on Operational Research, 1-6, 2013
112013
A genetic approach for strategic resource allocation planning
P Delias, N Matsatsinis
Computational Management Science 6, 269-280, 2009
112009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20