Παρακολούθηση
Jiang Kaiyun
Jiang Kaiyun
R&D center, SCHMID group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα schmid-group.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The physical reason for the apparently low deposition rate during high-power pulsed magnetron sputtering
J Emmerlich, S Mráz, R Snyders, K Jiang, JM Schneider
Vacuum 82 (8), 867-870, 2008
1162008
On the phase formation of sputtered hafnium oxide and oxynitride films
K Sarakinos, D Music, S Mráz, M To Baben, K Jiang, F Nahif, A Braun, ...
Journal of Applied Physics 108 (1), 014904, 2010
512010
Ab initio study of effects of substitutional additives on the phase stability of γ-alumina
K Jiang, D Music, K Sarakinos, JM Schneider
Journal of physics: Condensed matter 22 (50), 505502, 2010
432010
Ionized physical vapor deposited Al2O3 films: Does subplantation favor formation of α‐Al2O3?
K Sarakinos, D Music, F Nahif, K Jiang, A Braun, C Zilkens, JM Schneider
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 4 (7), 154-156, 2010
412010
Investigation of the internal back reflectance of rear-side dielectric stacks for c-Si solar cells
KO Davis, K Jiang, C Demberger, H Zunft, H Haverkamp, D Habermann, ...
IEEE Journal of Photovoltaics 3 (2), 641-648, 2013
352013
Low temperature synthesis of α-Al2O3 films by high-power plasma-assisted chemical vapour deposition
K Jiang, K Sarakinos, S Konstantinidis, JM Schneider
Journal of Physics D: Applied Physics 43 (32), 325202, 2010
272010
Influence of precursor gas ratio and firing on silicon surface passivation by APCVD aluminium oxide
KO Davis, K Jiang, M Wilson, C Demberger, H Zunft, H Haverkamp, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 7 (11), 942-945, 2013
252013
Characterization of POCl-Based Codiffusion Processes for Bifacial N-Type Solar Cells
P Rothhardt, S Meier, S Maier, K Jiang, A Wolf, D Biro
IEEE Journal of Photovoltaics 4 (3), 827-833, 2014
242014
Tailoring the optical properties of APCVD titanium oxide films for all-oxide multilayer antireflection coatings
KO Davis, K Jiang, D Habermann, WV Schoenfeld
IEEE Journal of Photovoltaics 5 (5), 1265-1270, 2015
222015
Composition–constitution–morphology relationship of Al2O3 thin films deposited by plasma assisted chemical vapor deposition
R Snyders, K Jiang, D Music, S Konstantinidis, T Markus, A Reinholdt, ...
Surface and Coatings Technology 204 (1-2), 215-221, 2009
222009
Pulsed plasma enhanced chemical vapor deposition of alumina thin films: Influence of the duty cycle on structure and elastic properties
S Konstantinidis, K Jiang, A Roobroek, F Renaux, JM Schneider
Plasma Processes and Polymers 8 (7), 651-657, 2011
152011
Co-diffused APCVD boron rear emitter with selectively etched-back FSF for industrial n-type Si solar cells
Y Schiele, F Book, C Demberger, K Jiang, G Hahn
European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition; 29, 821-824, 2014
92014
Thixocasting Steel Hand Tools using Al2O3‐coated Steel and Molybdenum Dies
M Bünck, E Subasic, A Bührig‐Polaczek, K Jiang, S Münstermann, ...
steel research international 81 (7), 581-588, 2010
82010
Improved control of the phosphorous surface concentration during in‐line diffusion of c‐Si solar cells by APCVD
KO Davis, K Jiang, C Demberger, H Zunft, H Haverkamp, D Habermann, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 7 (5), 319-321, 2013
62013
Al2O3 thin films: relation between structural evolution, mechanical properties and stability
K Jiang
Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2011, 2011
62011
Up‐scaling of a Low Temperature PACVD Process for the Deposition of α/γ‐Nanocrystalline Alumina Coated Tools for Thixocasting of 1.2208 steel
K Jiang, S Münstermann, HJ Günther, JM Schneider
steel research international 81 (7), 597-602, 2010
62010
Interfacial structure and passivation properties of Al2O3 on Silicon
W Zhang, F Wang, KO Davis, K Jiang, WV Schoenfeld, JP Looney
2016 IEEE 43rd Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 1163-1168, 2016
42016
Thixocasting combination spanners using stainless steel X39CrMo17
M Bünck, E Subasic, A Bührig-Polaczek, K Jiang, S Münstermann, ...
Transactions of Nonferrous Metals Society of China 20, s998-s1004, 2010
42010
Konstan tinidis
K Sarakinos, D Music, S Mráz, M Baben, K Jiang, F Nahif, A Braun, ...
S., Renaux, F., Cossement, D., Munnik, F., and Schneider, JM, On the Phase …, 2010
42010
Silicon material substrate doping method, structure and applications
KO Davis, WV Schoenfeld, K Jiang, D Habermann
US Patent App. 13/910,310, 2014
32014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20