Παρακολούθηση
Lennart Hardell
Lennart Hardell
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα regionorebrolan.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards
L Hardell, C Sage
Biomedicine & pharmacotherapy 62 (2), 104-109, 2008
5952008
Case-control study: soft-tissue sarcomas and exposure to phenoxyacetic acids or chlorophenols
L Hardell, A Sandström
British journal of cancer 39 (6), 711-717, 1979
5841979
Malignant lymphoma and exposure to chemicals, especially organic solvents, chlorophenols and phenoxy acids: a case-control study
L Hardell, M Eriksson, P Lenner, E Lundgren
British journal of cancer 43 (2), 169-176, 1981
5621981
Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data
VG Khurana, C Teo, M Kundi, L Hardell, M Carlberg
Surgical neurology 72 (3), 205-214, 2009
4452009
Use of cellular telephones and the risk for brain tumours: A case-control study.
L Hardell, A Näsman, A Påhlson, A Hallquist, K Hansson Mild
International journal of oncology 15 (1), 113-119, 1999
4331999
Lifestyle-related factors and environmental agents causing cancer: an overview
P Irigaray, JA Newby, R Clapp, L Hardell, V Howard, L Montagnier, ...
Biomedicine & Pharmacotherapy 61 (10), 640-658, 2007
4262007
Long-term use of cellular phones and brain tumours: increased risk associated with use for⩾ 10 years
L Hardell, M Carlberg, F Söderqvist, KH Mild, LL Morgan
Occupational and environmental medicine 64 (9), 626-632, 2007
4192007
Soft-tissue sarcomas and exposure to chemical substances: a case-referent study.
M Eriksson, L Hardell, NO Berg, T Möller, O Axelson
Occupational and Environmental Medicine 38 (1), 27-33, 1981
4141981
A case–control study of non‐Hodgkin lymphoma and exposure to pesticides
L Hardell, M Eriksson
Cancer 85 (6), 1353-1360, 1999
4001999
The multitude and diversity of environmental carcinogens
D Belpomme, P Irigaray, L Hardell, R Clapp, L Montagnier, S Epstein, ...
Environmental research 105 (3), 414-429, 2007
3842007
Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumours
L Hardell, A Hallquist, KH Mild, M Carlberg, A Påhlson, A Lilja
European Journal of Cancer Prevention, 377-386, 2002
3612002
Pooled analysis of two case–control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997–2003
L Hardell, M Carlberg, K Hansson Mild
International archives of occupational and environmental health 79, 630-639, 2006
3232006
Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours
L Hardell, M Carlberg
International journal of oncology 35 (1), 5-17, 2009
3012009
Further aspects on cellular and cordless telephones and brain tumours
L Hardell, KH Mild, M Carlberg
International journal of oncology 22 (2), 399-407, 2003
2862003
Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain tumours
L Hardell, M Carlberg, F Söderqvist, K Hansson Mild
International journal of oncology 32 (5), 1097-1103, 2008
2822008
Oral snuff, smoking habits and alcohol consumption in relation to oral cancer in a Swedish case‐control study
EB Schildt, M Eriksson, L Hardell, A Magnuson
International Journal of Cancer 77 (3), 341-346, 1998
2821998
Increased concentrations of polychlorinated biphenyls, hexachlorobenzene, and chlordanes in mothers of men with testicular cancer.
L Hardell, B van Bavel, G Lindström, M Carlberg, AC Dreifaldt, ...
Environmental health perspectives 111 (7), 930-934, 2003
2662003
Levels of brominated flame retardants in blood in relation to levels in household air and dust
M Karlsson, A Julander, B van Bavel, L Hardell
Environment International 33 (1), 62-69, 2007
2632007
Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects
L Hardell, M CARLbERG, K Hansson Mild
International journal of oncology 38 (5), 1465-1474, 2011
2592011
Mobile telephones and cancer—a review of epidemiological evidence
M Kundi, KH Mild, L Hardell, MO Mattsson
Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B 7 (5), 351-384, 2004
2492004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20