Παρακολούθηση
Richard Yerkes
Richard Yerkes
Professor of Anthropology, Ohio State Univerisity
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα osu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microwear, microdrills, and Mississippian craft specialization
RW Yerkes
American Antiquity 48 (3), 499-518, 1983
1901983
Recent developments in the analysis of lithic artifacts
RW Yerkes, PN Kardulias
Journal of Archaeological Research 1 (2), 89-119, 1993
951993
Integration of geophysical surveys, ground hyperspectral measurements, aerial and satellite imagery for archaeological prospection of prehistoric sites: the case study of …
A Sarris, N Papadopoulos, A Agapiou, MC Salvi, DG Hadjimitsis, ...
Journal of Archaeological Science 40 (3), 1454-1470, 2013
762013
Prehistoric Life on the Mississippi Floodplain: Stone Tool Use, Settlement Organization, and Subsistence Practices at the Labras Lake Site, Illinois
RW Yerkes
University of Chicago Press, 1987
731987
Geophysical prospection and soil chemistry at the Early Copper Age settlement of Veszto-Bikeri, Southeastern Hungary
A Sarris, ML Galaty, RW Yerkes, WA Parkinson, A Gyucha, DM Billingsley, ...
Journal of Archaeological Science 31 (7), 927-939, 2004
682004
Microwear and metric analysis of threshing sledge flints from Greece and Cyprus
NP Kardulias, RW Yerkes
Journal of Archaeological Science 23 (5), 657-666, 1996
571996
Bone chemistry, body parts, and growth marks: evaluating Ohio Hopewell and Cahokia Mississippian seasonality, subsistence, ritual, and feasting
RW Yerkes
American Antiquity 70 (2), 241-265, 2005
562005
Microwear analysis of early Neolithic (PPNA) axes and bifacial tools from Netiv Hagdud in the Jordan Valley, Israel
RW Yerkes, R Barkai, A Gopher, OB Yosef
Journal of Archaeological Science 30 (8), 1051-1066, 2003
552003
12. Hopewell Tribes: A Study of Middle Woodland Social Organization in the Ohio Valley
RW Yerkes
The archaeology of tribal societies 15, 227, 2002
452002
The Woodland and Mississippian traditions in the prehistory of Midwestern North America
RW Yerkes
Journal of World Prehistory 2 (3), 307-358, 1988
431988
Early copper age settlements in the Körös region of the Great Hungarian Plain
WA Parkinson, RW Yerkes, A Gyucha, A Sarris, M Morris, RB Salisbury
Journal of Field Archaeology 35 (2), 164-183, 2010
422010
A multiscalar approach to modeling the end of the Neolithic on the Great Hungarian Plain using calibrated radiocarbon dates
RW Yerkes, A Gyucha, W Parkinson
Radiocarbon 51 (3), 1071-1109, 2009
412009
Mississippian craft specialization on the American Bottom
RW Yerkes
Southeastern Archaeology, 93-106, 1989
381989
The Transition from the Neolithic to the Copper Age: Excavations at Vésztö-Bikeri, Hungary, 2000–2002
WA Parkinson, RW Yerkes, A Gyucha
Journal of Field Archaeology 29 (1-2), 101-121, 2004
362004
Specialization in shell artifact production at Cahokia
RW Yerkes
New Perspectives on Cahokia: Views from the Periphery, Monographs in World …, 1991
351991
Microwear analysis of Dalton artifacts
RW Yerkes, LM Gaertner
Sloan: A Paleoindian Dalton Cemetery in Arkansas, 58-71, 1997
341997
A comparative collection for the study of fibres used in prehistoric textiles from Eastern North America
KA Jakes, LR Sibley, R Yerkes
Journal of archaeological science 21 (5), 641-650, 1994
341994
The transition to the Copper Age on the Great Hungarian Plain. The Körös Regional Archaeological Project: excavations at Vésztő-Bikeri and Körösladány-Bikeri, Hungary, 2000–2002
WA Parkinson, A Gyucha, RW Yerkes
Journal Field Arch 29, 101-121, 2004
322004
Stone Axes as cultural markers: technological, functional and symbolic changes in bifacial tools during the transition from hunter-gatherers to sedentary agriculturalists in …
R Barkai, RW Yerkes
Prehistoric Technology 40, 159-167, 2008
312008
Using microwear analysis to investigate domestic activities and craft specialization at the Murphy site, a small Hopewell settlement in Licking County, Ohio
RW Yerkes
The Interpretive Possibilities of Microwear Analysis, 167-176, 1990
311990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20