Παρακολούθηση
Angeliki Mouzaki (Αγγελική Μουζάκη)
Angeliki Mouzaki (Αγγελική Μουζάκη)
Primary Education Department University of Crete Rethymno
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The foundations of literacy: Learning the sounds of letters
R Treiman, R Tincoff, K Rodriguez, A Mouzaki, DJ Francis
Child development 69 (6), 1524-1540, 1998
3921998
Development of lexical mediation in the relation between reading comprehension and word reading skills in Greek
A Protopapas, GD Sideridis, A Mouzaki, PG Simos
Scientific Studies of Reading 11 (3), 165-197, 2007
1812007
The components of the simple view of reading: A confirmatory factor analysis
A Protopapas, PG Simos, GD Sideridis, A Mouzaki
Reading Psychology 33 (3), 217-240, 2012
1532012
What do spelling errors tell us? Classification and analysis of errors made by Greek schoolchildren with and without dyslexia
A Protopapas, A Fakou, S Drakopoulou, C Skaloumbakas, A Mouzaki
Reading and Writing 26, 615-646, 2013
1482013
The role of vocabulary in the context of the simple view of reading
A Protopapas, A Mouzaki, GD Sideridis, A Kotsolakou, PG Simos
Reading & Writing Quarterly 29 (2), 168-202, 2013
1482013
Classification of students with reading comprehension difficulties: The roles of motivation, affect, and psychopathology
GD Sideridis, A Mouzaki, P Simos, A Protopapas
Learning disability quarterly 29 (3), 159-180, 2006
1352006
Age-related changes in regional brain activation during phonological decoding and printed word recognition
PG Simos, JI Breier, JM Fletcher, BR Foorman, A Mouzaki, ...
Developmental neuropsychology 19 (2), 191-210, 2001
1212001
Language development and emergent literacy in preschool
BR Foorman, J Anthony, L Seals, A Mouzaki
Seminars in pediatric neurology 9 (3), 173-184, 2002
1082002
Psychometric evaluation of a receptive vocabulary test for Greek elementary students
PG Simos, GD Sideridis, A Protopapas, A Mouzaki
Assessment for Effective Intervention 37 (1), 34-49, 2011
1062011
Preschool phonological and morphological awareness as longitudinal predictors of early reading and spelling development in Greek
V Diamanti, A Mouzaki, A Ralli, F Antoniou, S Papaioannou, ...
Frontiers in psychology 8, 290299, 2017
1032017
Age, gender, and education effects on vocabulary measures in Greek
PG Simos, D Kasselimis, A Mouzaki
Aphasiology 25 (4), 475-491, 2011
812011
Matthew effects in reading comprehension: Myth or reality?
A Protopapas, GD Sideridis, A Mouzaki, PG Simos
Journal of Learning Disabilities 44 (5), 402-420, 2011
772011
Development of early morphological awareness in Greek: Epilinguistic versus metalinguistic and inflectional versus derivational awareness
V Diamanti, A Benaki, A Mouzaki, A Ralli, F Antoniou, S Papaioannou, ...
Applied Psycholinguistics 39 (3), 545-567, 2018
472018
Technical report: Texas primary reading inventory (1998 ed.)
BR Foorman, JM Fletcher, DJ Francis, CD Carlson, D Chen, A Mouzaki, ...
Houston, TX: Center for Academic and Reading Skills and the University of …, 1998
421998
Raven’s coloured progressive matrices and vocabulary
G Sideridis, F Antoniou, A Mouzaki, P Simos
Athina: Motivo, 2015
38*2015
Reading fluency estimates of current intellectual function: demographic factors and effects of type of stimuli
PG Simos, GD Sideridis, D Kasselimis, A Mouzaki
Journal of the International Neuropsychological Society 19 (3), 355-361, 2013
372013
Poor reader’s profiles among Greek students of elementary school
A Mouzaki, GD Sideridis
Hellenic Journal of Psychology 4 (2), 205-232, 2007
282007
Texas primary reading inventory
BR Foorman, JM Fletcher, DJ Francis, CD Carlson, DT Chen, A Mouzaki, ...
Austin: Texas Educational Agency and the University of Texas System, 2004
282004
Vocabulary growth in second language among immigrant school-aged children in Greece
PG Simos, GD Sideridis, A Mouzaki, A Chatzidaki, M Tzevelekou
Applied Psycholinguistics 35 (3), 621-647, 2014
272014
Οι αφηγηματικές δεξιότητες σε παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας
M Kanellou, E Korvesi, A Ralli, A Mouzaki, F Antoniou, V Diamanti, ...
Preschool and Primary Education 4 (1), 35-67, 2016
23*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20