Παρακολούθηση
George Moustris
George Moustris
School of Electrical & Computer Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of autonomous and semi‐autonomous robotic surgical systems: a review of the literature
GP Moustris, SC Hiridis, KM Deliparaschos, KM Konstantinidis
The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery …, 2011
4542011
Switching fuzzy tracking control for mobile robots under curvature constraints
GP Moustris, SG Tzafestas
Control Engineering Practice 19 (1), 45-53, 2011
612011
Fuzzy logic path tracking control for autonomous non-holonomic mobile robots: Design of System on a Chip
SG Tzafestas, KM Deliparaschos, GP Moustris
Robotics and Autonomous Systems 58 (8), 1017-1027, 2010
552010
User-Oriented Evaluation of a Robotic Rollator That Provides Navigation Assistance in Frail Older Adults with and without Cognitive Impairment
C Werner, GP Moustris, CS Tzafestas, K Hauer
Gerontology 64 (3), 2018
282018
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
International conference on universal access in human-computer interaction …, 2014
242014
A robust fuzzy logic path tracker for non-holonomic mobile robots
G Moustris, SG Tzafestas
International journal on artificial intelligence tools 14 (06), 935-965, 2005
232005
Reducing a class of polygonal path tracking to straight line tracking via nonlinear strip-wise affine transformation
G Moustris, SG Tzafestas
Mathematics and Computers in Simulation 79 (2), 133-148, 2008
172008
Shared Control for Motion Compensation in Robotic Beating Heart Surgery
GP Moustris, AI Mantelos, CS Tzafestas
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA'13 …, 2013
142013
Feedback Equivalence and Control of Mobile Robots Through a Scalable FPGA Architecture
GP Moustris, KM Deliparaschos, SG Tzafestas
Recent Advances in Mobile Robotics, 401-426, 2011
112011
Intention-Based Front-Following Control for an Intelligent Robotic Rollator in Indoor Environments
GP Moustris, CS Tzafestas
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2016), 2016
102016
Assistive front-following control of an intelligent robotic rollator based on a modified dynamic window planner
GP Moustris, CS Tzafestas
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
82016
Terrain Following for Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles Using Feedback Equivalence
P Kyriakis, G Moustris
IEEE Control Systems Letters 3 (1), 150-155, 2018
72018
Incremental 2D Delaunay Triangulation Core Implementation on FPGA for Surface Reconstruction via High-Level Synthesis
C Kallis, KM Deliparaschos, GP Moustris, A Georgiou, T Charalambous
Emerging Technologies And Factory Automation, ETFA'17, 2017
72017
Autonomous SoC for Fuzzy Robot Path Tracking
KM Deliparaschos, GP Moustris, SG Tzafestas
Proceedings of the 9th European Control Conference (ECC'07), 5471-5478, 2007
72007
User-adaptive shared control in a mobility assistance robot based on human-centered intention reading and decision making scheme
G Moustris, M Geravand, C Tzafestas, A Peer
Workshop of the 2016 IEEE International Conference on Robotics and …, 2016
62016
Assessment of an intelligent robotic rollator implementing navigation assistance in frail seniors
Y Koumpouros, TL Toulias, CS Tzafestas, G Moustris
Technology and Disability 32 (3), 159-177, 2020
52020
Tracking Control Using the Strip-wise Affine Transformation: An Experimental SoC Design
GP Moustris, KM Deliparaschos, SG Tzafestas
Proceedings of the 10th European Control Conference (ECC'09), 1275-1280, 2009
52009
Active Motion Compensation in Robotic Cardiac Surgery
G Moustris, AI Mantelos, C Tzafestas
Proceedings of the 12th European Control Conference (ECC'13), 2013
42013
Simplifying mobile robot tracking control through feedback equivalence
GP Moustris, CS Tzafestas
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 919-924, 2016
32016
User front-following behaviour for a mobility assistance robot: a kinematic control approach
GP Moustris, A Dometios, C Tzafestas
8th International Conference on Integrated Modeling and Analysis in Applied …, 2015
32015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20