Παρακολούθηση
Vassilios Tsiantos
Vassilios Tsiantos
Professor of Applied Mathematics, International Hellenic University, Kavala, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable parallel micromagnetic solvers for magnetic nanostructures
W Scholz, J Fidler, T Schrefl, D Suess, H Forster, V Tsiantos
Computational Materials Science 28 (2), 366-383, 2003
3652003
Time resolved micromagnetics using a preconditioned time integration method
D Suess, V Tsiantos, T Schrefl, J Fidler, W Scholz, H Forster, R Dittrich, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 248 (2), 298-311, 2002
1522002
Computational electromagnetics
T Rylander, P Ingelström, A Bondeson
Springer Science & Business Media, 2012
1342012
Micromagnetic simulation of domain wall motion in magnetic nano-wires
H Forster, T Schrefl, W Scholz, D Suess, V Tsiantos, J Fidler
Journal of magnetism and magnetic materials 249 (1-2), 181-186, 2002
1192002
Advances in solid state physics
B Kramer
Springer, 2007
1072007
Domain wall motion in nanowires using moving grids
H Forster, T Schrefl, D Suess, W Scholz, V Tsiantos, R Dittrich, J Fidler
Journal of applied physics 91 (10), 6914-6919, 2002
1022002
Domain wall motion in nanowires using moving grids
H Forster, T Schrefl, D Suess, W Scholz, V Tsiantos, R Dittrich, J Fidler
Journal of applied physics 91 (10), 6914-6919, 2002
1022002
Shape-dependent exchange bias effect in magnetic nanoparticles with core-shell morphology
V Dimitriadis, D Kechrakos, O Chubykalo-Fesenko, V Tsiantos
Physical Review B 92 (6), 064420, 2015
492015
Micromagnetic simulation of the pinning and depinning process in permanent magnets
W Scholz, T Schrefl, J Fidler, T Matthias, D Suess, V Tsiantos
IEEE transactions on magnetics 39 (5), 2920-2922, 2003
332003
Micromagnetic modelling and magnetization processes
J Fidler, T Schrefl, W Scholz, D Suess, R Dittrich, M Kirschner
Journal of magnetism and magnetic materials 272, 641-646, 2004
302004
Magnetization reversal in granular nanowires
H Forster, T Schrefl, R Dittrich, D Suess, W Scholz, V Tsiantos, J Fidler, ...
IEEE transactions on magnetics 38 (5), 2580-2582, 2002
252002
Magnetostatic spin waves in nanoelements
J Fidler, T Schrefl, W Scholz, D Suess, VD Tsiantos, R Dittrich, ...
Physica B: Condensed Matter 343 (1-4), 200-205, 2004
222004
The effect of the cell size in Langevin micromagnetic simulations
V Tsiantos, W Scholz, D Suess, T Schrefl, J Fidler
Journal of magnetism and magnetic materials 242, 999-1001, 2002
202002
Comparison of Langevin dynamics and direct energy barrier computation
T Schrefl, A Thiaville, J Miltat, V Tsiantos, J Fidler
Journal of magnetism and magnetic materials 272, 747-749, 2004
182004
Micromagnetic simulation of the magnetic switching behaviour of mesoscopic and nanoscopic structures
J Fidler, T Schrefl, VD Tsiantos, W Scholz, D Suess
computational materials science 24 (1-2), 163-174, 2002
182002
Stiffness analysis for the micromagnetic standard problem No. 4
VD Tsiantos, D Suess, T Schrefl, J Fidler
Journal of Applied Physics 89 (11), 7600-7602, 2001
182001
T. Schrefl, and J. Fidler
VD Tsiantos, D Suess, W Scholz
J. Magn. Magn. Mater 242, 999, 2002
172002
Ultrafast switching of magnetic nanoelements using a rotating field
J Fidler, T Schrefl, VD Tsiantos, W Scholz, D Suess, H Forster
Journal of applied physics 91 (10), 7974-7976, 2002
152002
Ultrafast switching of magnetic nanoelements using a rotating field
J Fidler, T Schrefl, VD Tsiantos, W Scholz, D Suess, H Forster
Journal of applied physics 91 (10), 7974-7976, 2002
152002
Numerical micromagnetic simulation of Fe–Pt nanoparticles with multiple easy axes
W Scholz, J Fidler, T Schrefl, D Suess, H Forster, V Tsiantos
Journal of magnetism and magnetic materials 272, 1524-1525, 2004
142004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20