Παρακολούθηση
Sarah Peterson
Sarah Peterson
U.S. Geological Survey, Western Ecological Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usgs.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Avian mercury exposure and toxicological risk across western North America: a synthesis
JT Ackerman, CA Eagles-Smith, MP Herzog, CA Hartman, SH Peterson, ...
Science of the Total Environment 568, 749-769, 2016
2812016
Foraging behavior and success of a mesopelagic predator in the northeast Pacific Ocean: insights from a data-rich species, the northern elephant seal
PW Robinson, DP Costa, DE Crocker, JP Gallo-Reynoso, ...
PloS one 7 (5), e36728, 2012
2542012
Current state of knowledge on biological effects from contaminants on arctic wildlife and fish
R Dietz, RJ Letcher, JP Desforges, I Eulaers, C Sonne, S Wilson, ...
Science of the Total Environment 696, 133792, 2019
1882019
Long distance movements and disjunct spatial use of harbor seals (Phoca vitulina) in the inland waters of the Pacific Northwest
SH Peterson, MM Lance, SJ Jeffries, A Acevedo-Gutiérrez
PloS one 7 (6), e39046, 2012
712012
The foraging benefits of being fat in a highly migratory marine mammal
T Adachi, JL Maresh, PW Robinson, SH Peterson, DP Costa, Y Naito, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1797), 20142120, 2014
672014
Mercury concentrations vary within and among individual bird feathers: a critical evaluation and guidelines for feather use in mercury monitoring programs
SH Peterson, JT Ackerman, M Toney, MP Herzog
Environmental toxicology and chemistry 38 (6), 1164-1187, 2019
542019
GPS tracking data reveals daily spatio-temporal movement patterns of waterfowl
F McDuie, ML Casazza, CT Overton, MP Herzog, CA Hartman, ...
Movement Ecology 7, 1-17, 2019
522019
Acceleration-triggered animal-borne videos show a dominance of fish in the diet of female northern elephant seals
K Yoshino, A Takahashi, T Adachi, DP Costa, PW Robinson, SH Peterson, ...
Journal of Experimental Biology 223 (5), jeb212936, 2020
492020
Marine foraging ecology influences mercury bioaccumulation in deep-diving northern elephant seals
SH Peterson, JT Ackerman, DP Costa
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1810), 20150710, 2015
492015
Searching for prey in a three‐dimensional environment: hierarchical movements enhance foraging success in northern elephant seals
T Adachi, DP Costa, PW Robinson, SH Peterson, M Yamamichi, Y Naito, ...
Functional Ecology 31 (2), 361-369, 2017
442017
Fine-scale whisker growth measurements can reveal temporal foraging patterns from stable isotope signatures
RS Beltran, MC Sadou, R Condit, SH Peterson, C Reichmuth, DP Costa
Marine Ecology Progress Series 523, 243-253, 2015
442015
Forced into an ecological corner: Round-the-clock deep foraging on small prey by elephant seals
T Adachi, A Takahashi, DP Costa, PW Robinson, LA Hückstädt, ...
Science advances 7 (20), eabg3628, 2021
352021
Mercury contamination and stable isotopes reveal variability in foraging ecology of generalist California gulls
SH Peterson, JT Ackerman, CA Eagles-Smith
Ecological indicators 74, 205-215, 2017
352017
Evaluating hair as a predictor of blood mercury: the influence of ontogenetic phase and life history in pinnipeds
SH Peterson, EA McHuron, SN Kennedy, JT Ackerman, LD Rea, ...
Archives of environmental contamination and toxicology 70, 28-45, 2016
342016
Oxygen minimum zone: An important oceanographic habitat for deep‐diving northern elephant seals, Mirounga angustirostris
Y Naito, DP Costa, T Adachi, PW Robinson, SH Peterson, Y Mitani, ...
Ecology and evolution 7 (16), 6259-6270, 2017
312017
Foraging and fasting can influence contaminant concentrations in animals: an example with mercury contamination in a free-ranging marine mammal
SH Peterson, JT Ackerman, DE Crocker, DP Costa
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285 (1872), 20172782, 2018
292018
Seals and sea lions are what they eat, plus what? Determination of trophic discrimination factors for seven pinniped species
RS Beltran, SH Peterson, EA McHuron, C Reichmuth, LA Hückstädt, ...
Rapid Communications in Mass Spectrometry 30 (9), 1115-1122, 2016
292016
Duck nest depredation, predator behavior, and female response using video
R Croston, JT Ackerman, MP Herzog, JD Kohl, CA Hartman, SH Peterson, ...
The Journal of Wildlife Management 82 (5), 1014-1025, 2018
272018
Effects of age, adipose percent, and reproduction on PCB concentrations and profiles in an extreme fasting North Pacific marine mammal
SH Peterson, JL Hassrick, A Lafontaine, JP Thomé, DE Crocker, C Debier, ...
PloS one 9 (4), e96191, 2014
272014
The energetic consequences of behavioral variation in a marine carnivore
EA McHuron, SH Peterson, LA Hückstädt, SR Melin, JD Harris, DP Costa
Ecology and evolution 8 (8), 4340-4351, 2018
242018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20