Παρακολούθηση
Manasis Mitrakas
Manasis Mitrakas
Associate Professor, Department of Chemical Engineering, Aristotle Univeristy of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inorganic engineered nanoparticles in drinking water treatment: a critical review
K Simeonidis, S Mourdikoudis, E Kaprara, M Mitrakas, L Polavarapu
Environmental Science: Water Research & Technology 2 (1), 43-70, 2016
2492016
Adjustable hyperthermia response of self‐assembled ferromagnetic Fe‐MgO core–shell nanoparticles by tuning dipole–dipole interactions
C Martinez‐Boubeta, K Simeonidis, D Serantes, I Conde‐Leborán, ...
Advanced Functional Materials 22 (17), 3737-3744, 2012
1612012
Occurrence of Cr (VI) in drinking water of Greece and relation to the geological background
E Kaprara, N Kazakis, K Simeonidis, S Coles, AI Zouboulis, P Samaras, ...
Journal of hazardous materials 281, 2-11, 2015
1382015
Magnetic separation of hematite-coated Fe3O4 particles used as arsenic adsorbents
K Simeonidis, T Gkinis, S Tresintsi, C Martinez-Boubeta, G Vourlias, ...
Chemical Engineering Journal 168 (3), 1008-1015, 2011
1292011
Kilogram-scale synthesis of iron oxy-hydroxides with improved arsenic removal capacity: study of Fe (II) oxidation–precipitation parameters
S Tresintsi, K Simeonidis, G Vourlias, G Stavropoulos, M Mitrakas
Water research 46 (16), 5255-5267, 2012
1192012
Geogenic Cr oxidation on the surface of mafic minerals and the hydrogeological conditions influencing hexavalent chromium concentrations in groundwater
N Kazakis, N Kantiranis, KS Voudouris, M Mitrakas, E Kaprara, A Pavlou
Science of the Total Environment 514, 224-238, 2015
1112015
Incineration of tannery sludge under oxic and anoxic conditions: study of chromium speciation
P Kavouras, E Pantazopoulou, S Varitis, G Vourlias, K Chrissafis, ...
Journal of Hazardous Materials 283, 672-679, 2015
1052015
Tetravalent manganese feroxyhyte: A novel nanoadsorbent equally selective for As (III) and As (V) removal from drinking water
S Tresintsi, K Simeonidis, S Estradé, C Martinez-Boubeta, G Vourlias, ...
Environmental science & technology 47 (17), 9699-9705, 2013
1012013
A novel approach for arsenic adsorbents regeneration using MgO
S Tresintsi, K Simeonidis, M Katsikini, EC Paloura, G Bantsis, M Mitrakas
Journal of hazardous materials 265, 217-225, 2014
842014
Electrocatalytic Production of Hydrogen Peroxide with Poly (3, 4‐ethylenedioxythiophene) Electrodes
E Mitraka, M Gryszel, M Vagin, MJ Jafari, A Singh, M Warczak, M Mitrakas, ...
Advanced Sustainable Systems 3 (2), 1800110, 2019
822019
Origin of hexavalent chromium in groundwater: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Science of the Total Environment 593, 552-566, 2017
812017
Origin, implications and management strategies for nitrate pollution in surface and ground waters of Anthemountas basin based on a δ15N-NO3− and δ18O-NO3− isotope approach
N Kazakis, I Matiatos, MM Ntona, M Bannenberg, K Kalaitzidou, ...
Science of The Total Environment 724, 138211, 2020
782020
Arsenic occurrence in Europe: Emphasis in Greece and description of the applied full-scale treatment plants
IA Katsoyiannis, M Mitrakas, AI Zouboulis
Desalination and Water Treatment 54 (8), 2100-2107, 2015
782015
Optimizing magnetic nanoparticles for drinking water technology: the case of Cr (VI)
K Simeonidis, E Kaprara, T Samaras, M Angelakeris, N Pliatsikas, ...
Science of the Total Environment 535, 61-68, 2015
772015
Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies on biosorption of Mn (II) from aqueous solution by Pseudomonas sp., Staphylococcus xylosus and Blakeslea trispora cells
D Gialamouidis, M Mitrakas, M Liakopoulou-Kyriakides
Journal of hazardous materials 182 (1-3), 672-680, 2010
682010
Fe-based nanoparticles as tunable magnetic particle hyperthermia agents
K Simeonidis, C Martinez-Boubeta, L Balcells, C Monty, G Stavropoulos, ...
Journal of Applied Physics 114 (10), 2013
662013
Adsorption of Se (IV) and Se (VI) species by iron oxy-hydroxides: Effect of positive surface charge density
K Kalaitzidou, AA Nikoletopoulos, N Tsiftsakis, F Pinakidou, M Mitrakas
Science of the total environment 687, 1197-1206, 2019
562019
Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece)
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Environmental Pollution 235, 632-641, 2018
562018
The role of SO42− surface distribution in arsenic removal by iron oxy-hydroxides
S Tresintsi, K Simeonidis, N Pliatsikas, G Vourlias, P Patsalas, M Mitrakas
Journal of Solid State Chemistry 213, 145-151, 2014
512014
Fluoride removal from water by composite Al/Fe/Si/Mg pre-polymerized coagulants: Characterization and application
AK Tolkou, M Mitrakas, IA Katsoyiannis, M Ernst, AI Zouboulis
Chemosphere 231, 528-537, 2019
492019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20