Παρακολούθηση
Joshua J. Turner
Joshua J. Turner
SLAC National Accelerator Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linac coherent light source: The first five years
C Bostedt, S Boutet, DM Fritz, Z Huang, HJ Lee, HT Lemke, A Robert, ...
Reviews of Modern Physics 88 (1), 015007, 2016
6242016
Creation and diagnosis of a solid-density plasma with an X-ray free-electron laser
SM Vinko, O Ciricosta, BI Cho, K Engelhorn, HK Chung, CRD Brown, ...
Nature 482 (7383), 59-62, 2012
5012012
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3562013
Direct measurements of the ionization potential depression in a dense plasma
O Ciricosta, SM Vinko, HK Chung, BI Cho, CRD Brown, T Burian, ...
Physical review letters 109 (6), 065002, 2012
3112012
Large-amplitude spin dynamics driven by a THz pulse in resonance with an electromagnon
T Kubacka, JA Johnson, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Science 343 (6177), 1333-1336, 2014
3082014
Orbital-specific mapping of the ligand exchange dynamics of Fe(CO)5 in solution
P Wernet, K Kunnus, I Josefsson, I Rajkovic, W Quevedo, M Beye, ...
Nature 520 (7545), 78-81, 2015
2982015
Probing the transition state region in catalytic CO oxidation on Ru
H Öström, H Öberg, H Xin, J LaRue, M Beye, M Dell’Angela, J Gladh, ...
Science 347 (6225), 978-982, 2015
2402015
Real-time observation of surface bond breaking with an x-ray laser
M Dell'Angela, T Anniyev, M Beye, R Coffee, A Föhlisch, J Gladh, ...
Science 339 (6125), 1302-1305, 2013
2152013
Femtosecond Single-Shot Imaging of Nanoscale Ferromagnetic Order in Multilayers Using Resonant X-Ray Holography
T Wang, D Zhu, B Wu, C Graves, S Schaffert, T Rander, L Müller, ...
Physical review letters 108 (26), 267403, 2012
2052012
Coherence properties of individual femtosecond pulses of an x-ray free-electron laser
IA Vartanyants, A Singer, AP Mancuso, OM Yefanov, A Sakdinawat, Y Liu, ...
Physical review letters 107 (14), 144801, 2011
1832011
An unexpectedly low oscillator strength as the origin of the Fe xvii emission problem
S Bernitt, GV Brown, JK Rudolph, R Steinbrügge, A Graf, M Leutenegger, ...
Nature 492 (7428), 225-228, 2012
1762012
Driving magnetic order in a manganite by ultrafast lattice excitation
M Först, RI Tobey, S Wall, H Bromberger, V Khanna, AL Cavalieri, ...
Physical Review B 84 (24), 241104, 2011
1732011
Speed limit of the insulator–metal transition in magnetite
S De Jong, R Kukreja, C Trabant, N Pontius, CF Chang, T Kachel, M Beye, ...
Nature materials 12 (10), 882-886, 2013
1552013
Soft X-ray diffraction microscopy of a frozen hydrated yeast cell
X Huang, J Nelson, J Kirz, E Lima, S Marchesini, H Miao, AM Neiman, ...
Physical review letters 103 (19), 198101, 2009
1512009
Spatially resolved ultrafast magnetic dynamics initiated at a complex oxide heterointerface
M Först, AD Caviglia, R Scherwitzl, R Mankowsky, P Zubko, V Khanna, ...
Nature materials 14 (9), 883-888, 2015
1472015
Disorder-induced microscopic magnetic memory
MS Pierce, CR Buechler, LB Sorensen, JJ Turner, SD Kevan, EA Jagla, ...
Physical review letters 94 (1), 017202, 2005
1412005
The soft x-ray instrument for materials studies at the linac coherent light source x-ray free-electron laser
WF Schlotter, JJ Turner, M Rowen, P Heimann, M Holmes, O Krupin, ...
Review of Scientific Instruments 83 (4), 2012
1332012
Femtosecond dynamics of the collinear-to-spiral antiferromagnetic phase transition in CuO
SL Johnson, RA De Souza, U Staub, P Beaud, E Möhr-Vorobeva, ...
Physical review letters 108 (3), 037203, 2012
1232012
High-resolution x-ray diffraction microscopy of specifically labeled yeast cells
J Nelson, X Huang, J Steinbrener, D Shapiro, J Kirz, S Marchesini, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (16), 7235-7239, 2010
1222010
Measurements of continuum lowering in solid-density plasmas created from elements and compounds
O Ciricosta, SM Vinko, B Barbrel, DS Rackstraw, TR Preston, T Burian, ...
Nature communications 7 (1), 11713, 2016
1202016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20