Παρακολούθηση
Camilla Tanca
Camilla Tanca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sssup.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Safety Training Using Virtual Reality: A Comparative Approach
G Avveduto, C Tanca, C Lorenzini, F Tecchia, M Carrozzino, ...
International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer …, 2017
212017
Perception of basic emotions from facial expressions of dynamic virtual avatars
C Faita, F Vanni, C Lorenzini, M Carrozzino, C Tanca, M Bergamasco
International Conference on Augmented and Virtual Reality, 409-419, 2015
82015
Natural User Interface to Assess Social Skills in Autistic Population
C Faita, R Brondi, C Tanca, M Carrozzino, M Bergamasco
International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer …, 2017
72017
Investigating the process of emotion recognition in immersive and non-immersive virtual technological setups
C Faita, F Vanni, C Tanca, E Ruffaldi, M Carrozzino, M Bergamasco
Proceedings of the 22nd ACM Conference on Virtual Reality Software and …, 2016
52016
The Effect of Emotional Narrative Virtual Environments on User Experience
C Faita, C Tanca, A Piarulli, M Carrozzino, F Tecchia, M Bergamasco
International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer …, 2016
52016
Virtual Humans: A framework for the embodiment in Avatars and social perception of others in Virtual Agents in Immersive Virtual Environments
CA TANCA
12019
Progettazione e sviluppo di un modulo software per la creazione e manipolazione di animazioni facciali realistiche in Virtual Humans conversazionali
CA TANCA
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7