Παρακολούθηση
Demetrios Sampson
Demetrios Sampson
Professor, Department of Digital Systems, University of Piraeus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating the impact of Flipped Classroom on students' learning experiences: A Self-Determination Theory approach
S Sergis, DG Sampson, L Pelliccione
Computers in Human Behavior 78, 368-378, 2018
3972018
Adaptive learning resources sequencing in educational hypermedia systems
P Karampiperis, D Sampson
Journal of Educational Technology & Society 8 (4), 128-147, 2005
3802005
Personalised Learning: Educational, Technological and Standarisation Perspective
D Sampson, C Karagiannidis, D Kinshuk
Digital Education Review, 24-39, 2002
3392002
Developing teachers' competences for designing inclusive learning experiences
S Navarro, P Zervas, R Gesa, D Sampson
Educational Technology and Society 19 (1), 17-27, 2016
3182016
International Handbook on Information Technologies for Education and Training
JMPDS H. H. Adelsberger, Kinshuk
Springer, 2008
259*2008
Competence models in technology-enhanced competence-based learning
D Sampson, D Fytros
Handbook on information technologies for education and training, 155-177, 2008
2432008
Technology enhanced formative assessment for 21st century learning
JM Spector, D Ifenthaler, D Sampson, Lan (Joy) Yang, E Mukama, ...
Journal of educational technology & society 19 (3), 58-71, 2016
2322016
Layered evaluation of adaptive learning systems
P Brusilovsky, C Karagiannidis, D Sampson
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2004
2322004
An action research study from implementing the flipped classroom model in primary school history teaching and learning
V Aidinopoulou, DG Sampson
Journal of Educational Technology & Society 20 (1), 237-247, 2017
2282017
Investigating the potential of the flipped classroom model in K-12 ICT teaching and learning: An action research study
C Kostaris, S Stylianos, DG Sampson, M Giannakos, L Pelliccione
International Forum of Educational Technology and Society-, 2017
2092017
Context-aware adaptive and personalized mobile learning delivery supported by UoLmP
S Gómez, P Zervas, DG Sampson, R Fabregat
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 26 (1), 47-61, 2014
2052014
Teaching and learning analytics to support teacher inquiry: A systematic literature review
S Sergis, DG Sampson
Learning analytics: Fundaments, applications, and trends: A view of the …, 2017
1852017
Understanding student retention in computer science education: The role of environment, gains, barriers and usefulness
MN Giannakos, IO Pappas, L Jaccheri, DG Sampson
Education and Information Technologies 22, 2365-2382, 2017
1752017
Ontologies and the Semantic Web for E-learning (Guest editorial)
DG Sampson, MD Lytras, G Wagner, P Diaz
Journal of Educational Technology & Society 7 (4), 26-28, 2004
1722004
An Architecture for Web-based e-Learning Promoting Re-usable Adaptive Educational e-Content
D Sampson, C Karagiannidis, F Cardinali
Journal of Educational Technology & Society 5 (4), 27-37, 2002
1472002
A successive approximation vector quantizer for wavelet transform image coding
EAB Da Silva, DG Sampson, M Ghanbari
IEEE Transactions on Image Processing 5 (2), 299-310, 1996
1401996
A study on exploiting commercial digital games into school context
H Panoutsopoulos, D Sampson
Educational Technology and Society 15 (1), 15-27, 2012
1372012
Fuzzy set analysis as a means to understand users of 21st-century learning systems: The case of mobile learning and reflections on learning analytics research
IO Pappas, MN Giannakos, DG Sampson
Computers in Human Behavior 92, 646-659, 2019
1332019
The benefits of layered evaluation of adaptive applications and services
P Brusilovsky, C Karagiannidis, D Sampson
Empirical Evaluation of Adaptive Systems. Proceedings of workshop at the …, 2001
1202001
An ontology-based model for competence management
S Miranda, F Orciuoli, V Loia, D Sampson
Data & Knowledge Engineering 107, 51-66, 2017
1162017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20