Παρακολούθηση
Alexis Papathanassis
Alexis Papathanassis
Bremerhaven University of Applied Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hs-bremerhaven.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded theory approach
A Papathanassis, F Knolle
Tourism management 32 (2), 215-224, 2011
5592011
Assessing the ‘poverty of cruise theory’hypothesis
A Papathanassis, I Beckmann
Annals of Tourism Research 38 (1), 153-174, 2011
2992011
Over-tourism and anti-tourist sentiment: An exploratory analysis and discussion
P Alexis
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 17 (2), 288-293, 2017
1692017
R-Tourism: Introducing the Potential Impact of Robotics and Service Automation in Tourism.
P Alexis
Ovidius University Annals, Series Economic Sciences 17 (1), 2017
1372017
Guest-to-guest interaction on board cruise ships: Exploring social dynamics and the role of situational factors
A Papathanassis
Tourism Management 33 (5), 1148-1158, 2012
1222012
Cruise tourism management: State of the art
A Papathanassis
Tourism Review 72 (1), 104-119, 2017
1092017
The business and management of ocean cruises
M Vogel, A Papathanassis, B Wolber
Cabi, 2012
109*2012
The long tail of tourism: Holiday niches and their impact on mainstream tourism
A Papathanassis
Springer Science & Business Media, 2011
81*2011
Cruise Sector Challenges
P Gibson, A Papathanassis, P Milde
Springer, 2011
68*2011
The growth and development of the cruise sector: A perspective article
A Papathanassis
Tourism Review 75 (1), 130-135, 2020
602020
A meta-analysis of the direct economic impacts of cruise tourism on port communities
JM Chen, JF Petrick, A Papathanassis, X Li
Tourism Management Perspectives 31, 209-218, 2019
582019
Smart cruising: smart technology applications and their diffusion in cruise tourism
D Buhalis, A Papathanassis, M Vafeidou
Journal of Hospitality and Tourism Technology 13 (4), 626-649, 2022
472022
Yellow Tourism: Crime and corruption in the holiday sector
A Papathanassis, S Katsios, NR Dinu
Springer, 2019
34*2019
Cruise tourism and society: a socio-economic perspective
A Papathanassis, T Lukovic, M Vogel
Springer Science & Business Media, 2012
30*2012
Cruise tourism ‘brain drain’: exploring the role of personality traits, educational experience and career choice attributes
A Papathanassis
Current Issues in Tourism 24 (14), 2028-2043, 2021
252021
Exploring the information and communication technologies revolution and visioning the future of tourism, travel and hospitality industries, 6th e-tourism futures forum: ICT …
A Papathanassis, D Buhalis
International Journal of Tourism Research 9 (5), 2007
202007
Cruise business development
A Papathanassis
Bremerhaven University of Applied Sciences, Bremerhaven, Germany, 2016
18*2016
The cruise industry—emerging issues, problems and solutions: review of the 2nd international cruise conference, Plymouth, UK, 18–20 February 2010.
P Gibson, A Papathanassis
International Journal of Tourism Research 12 (4), 2010
182010
Current issues in cruise tourism: Deconstructing the 6th International Cruise Conference
A Papathanassis
Current Issues in Tourism 23 (14), 1711-1717, 2020
172020
Income lighthouses at sea: The potential of cruise tourism for German destinations
A Papathanassis
TASH Fachtaqunq Kreuzfahrt, Kiel, 2011
162011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20