Παρακολούθηση
Dimitris Chatzopoulos
Dimitris Chatzopoulos
Assistant Professor, School of Computer Science, University College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucd.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile augmented reality survey: From where we are to where we go
D Chatzopoulos, C Bermejo, Z Huang, P Hui
Ieee Access 5, 6917-6950, 2017
5852017
Future Networking Challenges: The Case of Mobile Augmented Reality
T Braud, FH Bijardooneh, D Chatzopoulos, P Hui
The 37th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2017
1312017
Mobile augmented reality survey: a bottom-up approach
Z Huang, P Hui, C Peylo, D Chatzopoulos
arXiv preprint arXiv:1309.4413, 2013
1152013
Privacy preserving and cost optimal mobile crowdsensing using smart contracts on blockchain
D Chatzopoulos, S Gujar, B Faltings, P Hui
IEEE 15th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (MASS …, 2018
872018
FlopCoin: A Cryptocurrency for Computation Offloading
D Chatzopoulos, M Ahmadi, S Kosta, P Hui
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (5), 1062 - 1075, 2018
792018
IPLS: A Framework for Decentralized Federated Learning
C Pappas, D Chatzopoulos, S Lalis, M Vavalis
IFIP Networking Conference, 1-6, 2021
632021
Agora: A Privacy-Aware Data Marketplace
V Koutsos, D Papadopoulos, D Chatzopoulos, S Tarkoma, P Hui
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2021
542021
Dynamic virtual machine allocation in cloud server facility systems with renewable energy sources
D Hatzopoulos, I Koutsopoulos, G Koutitas, W Van Heddeghem
2013 IEEE International Conference on Communications (ICC), 4217-4221, 2013
452013
This website uses nudging: Mturk workers' behaviour on cookie consent notices
C Bermejo Fernandez, D Chatzopoulos, D Papadopoulos, P Hui
Proceedings of the ACM on human-computer interaction 5 (CSCW2), 1-22, 2021
402021
OPENRP: a reputation middleware for opportunistic crowd computing
D Chatzopoulos, M Ahmadi, S Kosta, P Hui
IEEE Communications Magazine 54 (7), 115 - 121, 2016
362016
Hierarchical interactions between ethereum smart contracts across testnets
YC Hu, TT Lee, D Chatzopoulos, P Hui
Proceedings of the 1st Workshop on Cryptocurrencies and Blockchains for …, 2018
332018
Readme: A real-time recommendation system for mobile augmented reality ecosystems
D Chatzopoulos, P Hui
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 312-316, 2016
292016
Keep Your Nice Friends Close, but Your Rich Friends Closer – Computation Offloading Using NFC
K Sucipto, D Chatzopoulos, S Kosta, P Hui
IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM), 2017
282017
Have You Asked Your Neighbors? A Hidden Market Approach for Device-to-Device Offloading
D Chatzopoulos, M Ahmadi, S Kosta, P Hui
IEEE WoWMoM 2016, 17th International Symposium on "A World of Wireless …, 2016
282016
LocalCoin: An ad-hoc payment scheme for areas with high connectivity
D Chatzopoulos, S Gujar, B Faltings, P Hui
Proceedings of the 17th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc …, 2016
262016
D2D task offloading: A dataset-based Q&A
D Chatzopoulos, C Bermejo, E ul Haq, Y Li, P Hui
IEEE Communications Magazine 57 (2), 102-107, 2018
252018
Analyzing smart contract interactions and contract level state consensus
YC Hu, TT Lee, D Chatzopoulos, P Hui
Concurrency and Computation: Practice and Experience 32 (12), 2020
232020
Eyeshopper: Estimating shoppers' gaze using cctv cameras
C Bermejo, D Chatzopoulos, P Hui
Proceedings of the 28th ACM international conference on multimedia, 2765-2774, 2020
202020
Offloading Computations to Mobile Devices and Cloudlets via an Upgraded NFC Communication Protocol
D Chatzopoulos, CB Fernandez, S Kosta, P Hui
IEEE Transactions on Mobile Computing 19 (3), 640 - 653, 2020
202020
Hyperion: A Wearable Augmented Reality System for Text Extraction and Manipulation in the Air
D Chatzopoulos, C Bermejo, Z Huang, A Butabayeva, R Zheng, ...
ACM Multimedia Systems, 2017
202017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20