Dimitris Chatzopoulos
Dimitris Chatzopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile augmented reality survey: From where we are to where we go
D Chatzopoulos, C Bermejo, Z Huang, P Hui
Ieee Access 5, 6917-6950, 2017
2552017
Mobile augmented reality survey: a bottom-up approach
Z Huang, P Hui, C Peylo, D Chatzopoulos
arXiv preprint arXiv:1309.4413, 2013
902013
Future Networking Challenges: The Case of Mobile Augmented Reality
T Braud, FH Bijardooneh, D Chatzopoulos, P Hui
The 37th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2017
692017
FlopCoin: A Cryptocurrency for Computation Offloading
D Chatzopoulos, M Ahmadi, S Kosta, P Hui
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (5), 1062 - 1075, 2018
422018
Dynamic virtual machine allocation in cloud server facility systems with renewable energy sources
D Hatzopoulos, I Koutsopoulos, G Koutitas, W Van Heddeghem
2013 IEEE International Conference on Communications (ICC), 4217-4221, 2013
412013
Privacy preserving and cost optimal mobile crowdsensing using smart contracts on blockchain
D Chatzopoulos, S Gujar, B Faltings, P Hui
IEEE 15th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (MASS …, 2018
332018
OPENRP: a reputation middleware for opportunistic crowd computing
D Chatzopoulos, M Ahmadi, S Kosta, P Hui
IEEE Communications Magazine 54 (7), 115 - 121, 2016
282016
Have You Asked Your Neighbors? A Hidden Market Approach for Device-to-Device Offloading
D Chatzopoulos, M Ahmadi, S Kosta, P Hui
IEEE WoWMoM 2016, 17th International Symposium on "A World of Wireless …, 2016
242016
Keep Your Nice Friends Close, but Your Rich Friends Closer – Computation Offloading Using NFC
K Sucipto, D Chatzopoulos, S Kosta, P Hui
IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM), 2017
202017
Readme: A real-time recommendation system for mobile augmented reality ecosystems
D Chatzopoulos, P Hui
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 312-316, 2016
202016
LocalCoin: An ad-hoc payment scheme for areas with high connectivity
D Chatzopoulos, S Gujar, B Faltings, P Hui
Proceedings of the 17th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc …, 2016
172016
Hyperion: A Wearable Augmented Reality System for Text Extraction and Manipulation in the Air
D Chatzopoulos, C Bermejo, Z Huang, A Butabayeva, R Zheng, ...
ACM Multimedia Systems, 2017
152017
Video Compression in the Neighborhood: An Opportunistic Approach
D Chatzopoulos, K Sucipto, S Kosta, P Hui
IEEE ICC 2016 Ad-hoc and Sensor Networking Symposium (ICC'16 AHSN), 2016
142016
Hierarchical interactions between ethereum smart contracts across testnets
YC Hu, TT Lee, D Chatzopoulos, P Hui
Proceedings of the 1st Workshop on Cryptocurrencies and Blockchains for …, 2018
132018
D2D task offloading: A dataset-based Q&A
D Chatzopoulos, C Bermejo, E ul Haq, Y Li, P Hui
IEEE Communications Magazine 57 (2), 102-107, 2018
112018
Analyzing smart contract interactions and contract level state consensus
YC Hu, TT Lee, D Chatzopoulos, P Hui
Concurrency and Computation: Practice and Experience 32 (12), 2020
72020
Driving Big Data: A First Look at Driving Behavior Via a Large-scale Private Car Dataset
T Li, A Alhilal, A Zhang, MA Hoque, D Chatzopoulos, Z Xiao, Y Li, P Hui
62019
Using deep learning and mobile offloading to control a 3d-printed prosthetic hand
KA Shatilov, D Chatzopoulos, AWT Hang, P Hui
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous …, 2019
52019
Performance evaluation of epidemic content retrieval in DTNs with restricted mobility
L Rashidi, R Entezari-Maleki, D Chatzopoulos, P Hui, KS Trivedi, ...
IEEE Transactions on Network and Service Management 16 (2), 701-714, 2019
52019
Boosting the performance of content centric networking using delay tolerant networking mechanisms
HMA Islam, D Chatzopoulos, D Lagutin, P Hui, A Ylä-Jääski
IEEE Access 5, 23858-23870, 2017
52017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20