Παρακολούθηση
Stephen Skalicky
Stephen Skalicky
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vuw.ac.nz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting text comprehension, processing, and familiarity in adult readers: New approaches to readability formulas
SA Crossley, S Skalicky, M Dascalu, DS McNamara, K Kyle
Discourse Processes 54 (5-6), 340-359, 2017
1272017
Was this analysis helpful? A genre analysis of the Amazon.com discourse community and its “most helpful” product reviews
S Skalicky
Discourse, Context & Media 2 (2), 84-93, 2013
492013
Moving beyond classic readability formulas: new methods and new models
SA Crossley, S Skalicky, M Dascalu
Journal of Research in Reading 42 (3-4), 541-561, 2019
472019
Multicompetence in L2 language play: A longitudinal case study
N Bell, S Skalicky, T Salsbury
Language Learning 64 (1), 72-102, 2014
462014
The functions of “just kidding” in American English
S Skalicky, CM Berger, ND Bell
Journal of Pragmatics 85, 18-31, 2015
282015
A statistical analysis of satirical Amazon.com product reviews
S Skalicky, S Crossley
The European Journal of Humour Research 2 (3), 66-85, 2015
282015
Identifying creativity during problem solving using linguistic features
S Skalicky, SA Crossley, DS McNamara, K Muldner
Creativity Research Journal 29 (4), 343-353, 2017
222017
Absolute frequency effects in second language lexical acquisition
SA Crossley, S Skalicky, K Kyle, K Monteiro
Studies in Second Language Acquisition 41 (4), 721-744, 2019
212019
Examining lexical development in second language learners: An approximate replication of Salsbury, Crossley & McNamara (2011)
SA Crossley, S Skalicky
Language Teaching 52 (3), 385-405, 2019
212019
Verb-argument constructions in advanced L2 English learner production: Insights from corpora and verbal fluency tasks
U Römer, SC Skalicky, NC Ellis
Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 2018
202018
Learner perception of multimodal synchronous computer-mediated communication in foreign language classrooms
YJ Jung, YJ Kim, H Lee, R Cathey, J Carver, S Skalicky
Language Teaching Research 23 (3), 287-309, 2019
192019
Effects of lexical features, textual properties, and individual differences on word processing times during second language reading comprehension
M Kim, SA Crossley, S Skalicky
Reading and Writing 31, 1155-1180, 2018
172018
Linguistic features of humor in academic writing
S Skalicky, CM Berger, SA Crossley, DS McNamara
Advances in Language and Literary Studies 7 (3), 248-259, 2016
152016
Lexical priming in humorous satirical newspaper headlines
S Skalicky
HUMOR 31 (4), 583-602, 2018
132018
Investigating satirical discourse processing and comprehension: the role of cognitive, demographic, and pragmatic features
S Skalicky
Language and Cognition 11 (3), 499-525, 2019
92019
Linguistic features of sarcasm and metaphor production quality
S Skalicky, SA Crossley
Proceedings of the Workshop on Figurative Language Processing at the 16th …, 2018
92018
Linguistic alignment, learner characteristics, and the production of stranded prepositions in relative clauses: Comparing FTF and SCMC contexts
YJ Kim, YJ Jung, S Skalicky
Studies in Second Language Acquisition 41 (5), 937-969, 2019
82019
Examining the online processing of satirical newspaper headlines
S Skalicky, SA Crossley
Discourse Processes 56 (1), 61-76, 2019
82019
The role of linguistic alignment on question development in Face‐to‐Face and Synchronous Computer‐Mediated Communication contexts: A conceptual replication study
YJ Kim, S Skalicky, YJ Jung
Language Learning, 2020
72020
Making sense of polysemy relations in first and second language speakers of English
SA Crossley, S Skalicky
International Journal of Bilingualism 23 (2), 400-416, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20