Παρακολούθηση
Max C. Lemme
Max C. Lemme
Professor, RWTH Aachen University, Germany, Director, AMO GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eld.rwth-aachen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A graphene field-effect device
MC Lemme, TJ Echtermeyer, M Baus, H Kurz
IEEE Electron Device Letters 28 (4), 282-284, 2007
13682007
Recommended methods to study resistive switching devices
M Lanza, HSP Wong, E Pop, D Ielmini, D Strukov, BC Regan, L Larcher, ...
Advanced Electronic Materials 5 (1), 1800143, 2019
5822019
Efficient inkjet printing of graphene
J Li, F Ye, S Vaziri, M Muhammed, MC Lemme, M Östling
Advanced Materials 25 (29), 3985-3992, 2013
5582013
Gate-activated photoresponse in a graphene p–n junction
MC Lemme, FHL Koppens, AL Falk, MS Rudner, H Park, LS Levitov, ...
Nano Letters 11 (10), 4134-4137, 2011
4962011
Precision cutting and patterning of graphene with helium ions
DC Bell, MC Lemme, LA Stern, JR Williams, CM Marcus
Nanotechnology 20 (45), 455301, 2009
4582009
Intrinsic and extrinsic corrugation of monolayer graphene deposited on SiO
V Geringer, M Liebmann, T Echtermeyer, S Runte, M Schmidt, ...
Physical Review Letters 102 (7), 076102, 2009
4452009
Electromechanical piezoresistive sensing in suspended graphene membranes
AD Smith, F Niklaus, A Paussa, S Vaziri, AC Fischer, M Sterner, ...
Nano Letters 13 (7), 3237-3242, 2013
4222013
Etching of graphene devices with a helium ion beam
MC Lemme, DC Bell, JR Williams, LA Stern, BWH Baugher, ...
ACS Nano 3 (9), 2674-2676, 2009
3882009
High-performance hybrid electronic devices from layered PtSe films grown at low temperature
C Yim, K Lee, N McEvoy, M O'Brien, S Riazimehr, NC Berner, CP Cullen, ...
ACS Nano 10 (10), 9550–9558, 2016
3622016
Resistive graphene humidity sensors with rapid and direct electrical readout
AD Smith, K Elgammal, F Niklaus, A Delin, AC Fischer, S Vaziri, ...
Nanoscale 7 (45), 19099-19109, 2015
3282015
Insulators for 2D nanoelectronics: the gap to bridge
YY Illarionov, T Knobloch, M Jech, M Lanza, D Akinwande, MI Vexler, ...
Nature communications 11 (1), 3385, 2020
3202020
Residual Metallic Contamination of Transferred Chemical Vapor Deposited Graphene
G Lupina, J Kitzmann, I Costina, M Lukosius, C Wenger, A Wolff, S Vaziri, ...
ACS Nano 9 (5), 4776–4785, 2015
3152015
A graphene-based hot electron transistor
S Vaziri, G Lupina, C Henkel, AD Smith, M Östling, J Dabrowski, ...
Nano Letters 13 (4), 1435-1439, 2013
2772013
Inkjet Printing of MoS2
J Li, MM Naiini, S Vaziri, MC Lemme, M Östling
Advanced Functional Materials 24 (41), 6524-6531, 2014
2732014
2D materials for future heterogeneous electronics
MC Lemme, D Akinwande, C Huyghebaert, C Stampfer
Nature Communications 13 (3), 1392, 2022
2722022
Non-volatile switching in graphene field effect devices
TJ Echtermeyer, MC Lemme, M Baus, BN Szafranek, AK Geim, H Kurz
IEEE Electron Device Letters 29 (8), 952-954, 2008
2192008
Vertical graphene base transistor
W Mehr, JC Scheytt, J Dabrowski, G Lippert, YH Xie, MC Lemme, ...
IEEE Electron Device Letters 33 (5), 691-693, 2012
1862012
Graphene-enabled wireless communication for massive multicore architectures
S Abadal, E Alarcón, A Cabellos-Aparicio, MC Lemme, M Nemirovsky
IEEE Communications Magazine 51 (11), 137-143, 2013
1802013
Electrical properties of graphene-metal contacts
T Cusati, G Fiori, A Gahoi, V Passi, MC Lemme, A Fortunelli, ...
Scientific reports 7 (1), 5109, 2017
1792017
Integrating graphene into semiconductor fabrication lines
D Neumaier, S Pindl, MC Lemme
Nature Materials 18 (6), 525, 2019
1782019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20