Παρακολούθηση
Symeon Nikolaou
Symeon Nikolaou
Frederick University, Department of Electrical Engineering / Frederick Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα frederick.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simultaneous wireless information and power transfer in modern communication systems
I Krikidis, S Timotheou, S Nikolaou, G Zheng, DWK Ng, R Schober
IEEE Communications Magazine 52 (11), 104-110, 2014
9872014
Pattern and frequency reconfigurable annular slot antenna using PIN diodes
S Nikolaou, R Bairavasubramanian, C Lugo, I Carrasquillo, ...
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 54 (2), 439-448, 2006
4632006
A novel single-feed circular microstrip antenna with reconfigurable polarization capability
B Kim, B Pan, S Nikolaou, YS Kim, J Papapolymerou, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 56 (3), 630-638, 2008
2652008
Progress towards the first wireless sensor networks consisting of inkjet-printed, paper-based RFID-enabled sensor tags
V Lakafosis, A Rida, R Vyas, L Yang, S Nikolaou, MM Tentzeris
Proceedings of the IEEE 98 (9), 1601-1609, 2010
2572010
Inkjet printing of UWB antennas on paper based substrates
G Shaker, A Rida, S Safavi-Naeini, MM Tentzeris, S Nikolaou
5th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), 3001 - 3004, 2011
256*2011
UWB elliptical monopoles with a reconfigurable band notch using MEMS switches actuated without bias lines
S Nikolaou, ND Kingsley, GE Ponchak, J Papapolymerou, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 57 (8), 2242-2251, 2009
2512009
Monopole antenna with inkjet-printed EBG array on paper substrate for wearable applications
S Kim, YJ Ren, H Lee, A Rida, S Nikolaou, MM Tentzeris
IEEE Antennas and wireless propagation letters 11, 663-666, 2012
1872012
Compact EBG-backed planar monopole for BAN wearable applications
MAB Abbasi, SS Nikolaou, MA Antoniades, MN Stevanović, P Vryonides
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 65 (2), 453-463, 2016
1822016
Conformal double exponentially tapered slot antenna (DETSA) on LCP for UWB applications
S Nikolaou, GE Ponchak, J Papapolymerou, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 54 (6), 1663-1669, 2006
1462006
Design and development of a compact UWB monopole antenna with easily-controllable return loss
S Nikolaou, MAB Abbasi
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 65 (4), 2063-2067, 2017
992017
Design and analysis of microstrip bi-Yagi and quad-Yagi antenna arrays for WLAN applications
GR DeJean, TT Thai, S Nikolaou, MM Tentzeris
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 6, 244-248, 2007
952007
Design, development and integration of novel antennas for miniaturized UHF RFID tags
AH Rida, L Yang, SS Basat, A Ferrer-Vidal, S Nikolaou, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Antennas and propagation 57 (11), 3450-3457, 2009
412009
CPW-fed ultra wideband (UWB) monopoles with band rejection characteristic on ultra thin organic substrate
S Nikolaou, B Kim, YS Kim, J Papapolymerou, MM Tentzeris
2006 Asia-Pacific Microwave Conference, 2010-2013, 2006
412006
Reconfigurable Bandwidth Bandpass Filter With Enhanced Out-of-Band Rejection Using -Section-Loaded Ring Resonator
S Arain, P Vryonides, MAB Abbasi, A Quddious, MA Antoniades, ...
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 28 (1), 28-30, 2017
392017
Reconfiguring antenna characteristics using PIN diodes
S Nikolaou, B Kim, P Vryonides
2009 3rd European Conference on Antennas and Propagation, 3748-3752, 2009
362009
Compact Ultra Wideband (UWB) Elliptical Monopole with Potentially Reconfigurable Band Rejection Characteristic
S Nikolaou, A Amadjikpe, J Papapolymerou, MM Tentzeris
2007 Asia-Pacific Microwave Conference, 0
35*
Dual-band compact rectenna for UHF and ISM wireless power transfer systems
A Quddious, S Zahid, FA Tahir, MA Antoniades, P Vryonides, S Nikolaou
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 69 (4), 2392-2397, 2020
342020
Study of a conformal UWB elliptical monopole antenna on flexible organic substrate mounted on cylindrical surfaces
S Nikolaou, MM Tentzeris, J Papapolymerou
2007 IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2007
292007
Design of low cost microstrip antenna arrays for mm-Wave applications
A Rida, M Tentzeris, S Nikolaou
2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (APSURSI …, 2011
282011
RFID-enabled ultrasensitive wireless sensors utilizing inkjet-printed antennas and carbon nanotubes for gas detection applications
MM Tentzeris, S Nikolaou
2009 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas …, 2009
282009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20