Παρακολούθηση
Mina R. Bionta
Mina R. Bionta
Associate Staff Scientist, SLAC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Achieving few-femtosecond time-sorting at hard X-ray free-electron lasers
M Harmand, R Coffee, MR Bionta, M Chollet, D French, D Zhu, DM Fritz, ...
Nature Photonics 7 (3), 215-218, 2013
4022013
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3562013
Spectral encoding of x-ray/optical relative delay
MR Bionta, HT Lemke, JP Cryan, JM Glownia, C Bostedt, M Cammarata, ...
Optics express 19 (22), 21855-21865, 2011
1542011
Sub-femtosecond precision measurement of relative X-ray arrival time for free-electron lasers
N Hartmann, W Helml, A Galler, MR Bionta, J Grünert, S L. Molodtsov, ...
Nature photonics 8 (9), 706-709, 2014
1152014
X-ray–optical cross-correlator for gas-phase experiments at the Linac Coherent Light Source free-electron laser
S Schorb, T Gorkhover, JP Cryan, JM Glownia, MR Bionta, RN Coffee, ...
Applied Physics Letters 100 (12), 2012
992012
Spectral encoding method for measuring the relative arrival time between x-ray/optical pulses
MR Bionta, N Hartmann, M Weaver, D French, DJ Nicholson, JP Cryan, ...
Review of Scientific Instruments 85 (8), 2014
802014
On-Chip sampling of optical fields with attosecond resolution
MR Bionta, F Ritzkowsky, M Turchetti, Y Yang, D Cattozzo Mor, ...
Nature Photonics 15, 456-460, 2021
722021
Tracking ultrafast solid-state dynamics using high harmonic spectroscopy
MR Bionta, E Haddad, A Leblanc, V Gruson, P Lassonde, H Ibrahim, ...
Physical Review Research 3 (2), 023250, 2021
542021
Temporal characterization of femtosecond laser pulses using tunneling ionization in the UV, visible, and mid-IR ranges
W Cho, SI Hwang, CH Nam, MR Bionta, P Lassonde, BE Schmidt, ...
Scientific Reports 9 (1), 16067, 2019
402019
2.5 TW, two-cycle IR laser pulses via frequency domain optical parametric amplification
V Gruson, G Ernotte, P Lassonde, A Laramée, MR Bionta, M Chaker, ...
Optics express 25 (22), 27706-27714, 2017
372017
Laser-induced electron emission from a tungsten nanotip: identifying above threshold photoemission using energy-resolved laser power dependencies
MR Bionta, B Chalopin, JP Champeaux, S Faure, A Masseboeuf, ...
Journal of Modern Optics 61 (10), 833-838, 2014
322014
Phase-matching-free pulse retrieval based on transient absorption in solids
A Leblanc, P Lassonde, S Petit, JC Delagnes, E Haddad, G Ernotte, ...
Optics express 27 (20), 28998-29015, 2019
312019
Wavelength and shape dependent strong-field photoemission from silver nanotips
MR Bionta, SJ Weber, I Blum, J Mauchain, B Chatel, B Chalopin
New Journal of Physics 18 (10), 103010, 2016
262016
First results on laser-induced field emission from a CNT-based nanotip
MR Bionta, B Chalopin, A Masseboeuf, B Chatel
Ultramicroscopy 159 (2), 152, 2015
182015
Femtosecond optical/hard x-ray timing diagnostics at an FEL: implementation and performance
HT Lemke, M Weaver, M Chollet, J Robinson, JM Glownia, D Zhu, ...
Advances in X-ray Free-Electron Lasers II: Instrumentation 8778, 97-100, 2013
172013
Impact of DC bias on weak optical-field-driven electron emission in nano-vacuum-gap detectors
M Turchetti, MR Bionta, Y Yang, F Ritzkowsky, DR Candido, ME Flatté, ...
JOSA B 38 (3), 1009-1016, 2021
112021
Electron emission regimes of planar nano vacuum emitters
M Turchetti, Y Yang, M Bionta, A Nardi, L Daniel, KK Berggren, ...
IEEE Transactions on Electron Devices 69 (7), 3953-3959, 2022
102022
Spectral encoding based measurement of x-ray/optical relative delay to~ 10 fs rms
MR Bionta, D French, JP Cryan, JM Glownia, N Hartmann, DJ Nicholson, ...
X-Ray Free-Electron Lasers: Beam Diagnostics, Beamline Instrumentation, and …, 2012
102012
Laser wakefield acceleration with high-power, few-cycle mid-IR lasers
D Papp, JC Wood, V Gruson, M Bionta, JN Gruse, E Cormier, Z Najmudin, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2018
72018
Single-photon single-flux coupled detectors
M Onen, M Turchetti, BA Butters, MR Bionta, PD Keathley, KK Berggren
Nano Letters 20 (1), 664-668, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20