Παρακολούθηση
Masakiyo Fujimoto
Masakiyo Fujimoto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nict.go.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The NTT CHiME-3 system: Advances in speech enhancement and recognition for mobile multi-microphone devices
T Yoshioka, N Ito, M Delcroix, A Ogawa, K Kinoshita, M Fujimoto, C Yu, ...
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU …, 2015
2602015
Exploring multi-channel features for denoising-autoencoder-based speech enhancement
S Araki, T Hayashi, M Delcroix, M Fujimoto, K Takeda, T Nakatani
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
1302015
Linear prediction-based dereverberation with advanced speech enhancement and recognition technologies for the REVERB challenge
M Delcroix, T Yoshioka, A Ogawa, Y Kubo, M Fujimoto, N Ito, K Kinoshita, ...
Reverb workshop, 2014
1262014
Exploiting spectro-temporal locality in deep learning based acoustic event detection
M Espi, M Fujimoto, K Kinoshita, T Nakatani
EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing 2015, 1-12, 2015
1142015
Low-latency real-time meeting recognition and understanding using distant microphones and omni-directional camera
T Hori, S Araki, T Yoshioka, M Fujimoto, S Watanabe, T Oba, A Ogawa, ...
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (2), 499-513, 2011
1072011
A realtime multimodal system for analyzing group meetings by combining face pose tracking and speaker diarization
K Otsuka, S Araki, K Ishizuka, M Fujimoto, M Heinrich, J Yamato
Proceedings of the 10th international conference on Multimodal interfaces …, 2008
1042008
AURORA-2J: An evaluation framework for Japanese noisy speech recognition
S Nakamura, K Takeda, K Yamamoto, T Yamada, S Kuroiwa, N Kitaoka, ...
IEICE transactions on information and systems 88 (3), 535-544, 2005
1032005
Noise robust voice activity detection based on switching Kalman filter
M Fujimoto, K Ishizuka
IEICE transactions on information and systems 91 (3), 467-477, 2008
792008
Strategies for distant speech recognitionin reverberant environments
M Delcroix, T Yoshioka, A Ogawa, Y Kubo, M Fujimoto, N Ito, K Kinoshita, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2015, 1-15, 2015
742015
Noise robust voice activity detection based on periodic to aperiodic component ratio
K Ishizuka, T Nakatani, M Fujimoto, N Miyazaki
Speech Communication 52 (1), 41-60, 2010
672010
A voice activity detection based on the adaptive integration of multiple speech features and a signal decision scheme
M Fujimoto, K Ishizuka, T Nakatani
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
632008
Noisy speech recognition using noise reduction method based on Kalman filter
M Fujimoto, Y Ariki
2000 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 2000
552000
CENSREC-1-AV: An audio-visual corpus for noisy bimodal speech recognition
S Tamura, C Miyajima, N Kitaoka, T Yamada, S Tsuge, T Takiguchi, ...
Training 720, 480, 2010
512010
A DOA based speaker diarization system for real meetings
S Araki, M Fujimoto, K Ishizuka, H Sawada, S Makino
2008 Hands-Free Speech Communication and Microphone Arrays, 29-32, 2008
502008
Robust speech recognition in additive and channel noise environments using GMM and EM algorithm
M Fujimoto, YA Riki
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
462004
Two-microphone voice activity detection based on the homogeneity of the direction of arrival estimates
JE Rubio, K Ishizuka, H Sawada, S Araki, T Nakatani, M Fujimoto
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
422007
Sequential non-stationary noise tracking using particle filtering with switching dynamical system
M Fujimoto, S Nakamura
2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing …, 2006
422006
CENSREC-4: development of evaluation framework for distant-talking speech recognition under reverberant environments.
M Nakayama, T Nishiura, Y Denda, N Kitaoka, K Yamamoto, T Yamada, ...
INTERSPEECH, 968-971, 2008
412008
Dominance based integration of spatial and spectral features for speech enhancement
T Nakatani, S Araki, T Yoshioka, M Delcroix, M Fujimoto
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 21 (12), 2516-2531, 2013
402013
CENSREC-1-C: An evaluation framework for voice activity detection under noisy environments
N Kitaoka, T Yamada, S Tsuge, C Miyajima, K Yamamoto, T Nishiura, ...
Acoustical Science and Technology 30 (5), 363-371, 2009
402009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20