Παρακολούθηση
José Suárez-Varela
José Suárez-Varela
Άλλα ονόματαJosé Suárez-Varela Maciá
Research Scientist, Telefonica Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα telefonica.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RouteNet: Leveraging Graph Neural Networks for network modeling and optimization in SDN
K Rusek, J Suárez-Varela, P Almasan, P Barlet-Ros, A Cabellos-Aparicio
IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), 2020
2372020
Unveiling the potential of Graph Neural Networks for network modeling and optimization in SDN
K Rusek, J Suárez-Varela, A Mestres, P Barlet-Ros, A Cabellos-Aparicio
Proceedings of the ACM Symposium on SDN Research (SOSR), 140-151, 2019
1762019
Deep Reinforcement Learning meets Graph Neural Networks: exploring a routing optimization use case
P Almasan, J Suárez-Varela, A Badia-Sampera, K Rusek, P Barlet-Ros, ...
Computer Communications, 2022
1662022
Network Digital Twin: Context, Enabling Technologies and Opportunities
P Almasan, M Ferriol-Galmés, J Paillisse, J Suárez-Varela, D Perino, ...
IEEE Communications Magazine, 2022
99*2022
Routing in optical transport networks with deep reinforcement learning
J Suárez-Varela, A Mestres, J Yu, L Kuang, H Feng, A Cabellos-Aparicio, ...
Journal of Optical Communications and Networking 11, 547-558, 2019
542019
Feature engineering for Deep Reinforcement Learning based routing
J Suárez-Varela, A Mestres, J Yu, L Kuang, H Feng, P Barlet-Ros, ...
IEEE International Conference on Communications (ICC), 2019
472019
Graph Neural Networks for Communication Networks: Context, Use Cases and Opportunities
J Suárez-Varela, P Almasan, M Ferriol-Galmés, K Rusek, F Geyer, ...
IEEE Network, 2022
442022
Unveiling the potential of graph neural networks for robust intrusion detection
D Pujol-Perich, J Suárez-Varela, A Cabellos-Aparicio, P Barlet-Ros
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 49 (4), 111-117, 2022
412022
Challenging the generalization capabilities of Graph Neural Networks for network modeling
J Suárez-Varela, S Carol-Bosch, K Rusek, P Almasan, M Arias, ...
Proceedings of ACM SIGCOMM Posters and Demos, 114-115, 2019
382019
Towards a NetFlow implementation for OpenFlow Software-Defined Networks
J Suárez-Varela, P Barlet-Ros
29th International Teletraffic Congress (ITC), 2017 1, 187-195, 2017
352017
Detecting cryptocurrency miners with NetFlow/IPFIX network measurements
J Zayuelas i Muñoz, J Suárez-Varela, P Barlet-Ros
IEEE International Symposium on Measurements and Networking (M&N), 2019
342019
Routing Based on Deep Reinforcement Learning in Optical Transport Networks
J Suárez-Varela, A Mestres, J Yu, L Kuang, H Feng, P Barlet-Ros, ...
Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC), San Diego, USA, 2019
342019
Flow monitoring in Software-Defined Networks: Finding the accuracy/performance tradeoffs
J Suárez-Varela, P Barlet-Ros
Computer Networks 135, 289-301, 2018
332018
Is Machine Learning Ready for Traffic Engineering Optimization?
G Bernárdez, J Suárez-Varela, A López, B Wu, S Xiao, X Cheng, ...
IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP), 2021
312021
RouteNet-Erlang: A Graph Neural Network for Network Performance Evaluation
M Ferriol-Galmés, K Rusek, J Suárez-Varela, S Xiao, X Shi, X Cheng, ...
IEEE INFOCOM - IEEE International Conference on Computer Communications, 2022
282022
Building a Digital Twin for Network Optimization Using Graph Neural Networks
M Ferriol-Galmés, J Suárez-Varela, J Paillise, X Shi, S Xiao, X Cheng, ...
Computer Networks, 2022
272022
IGNNITION: Bridging the Gap between Graph Neural Networks and Networking Systems
D Pujol-Perich, J Suárez-Varela, M Ferriol, S Xiao, B Wu, ...
IEEE Network 35 (6), 171-177, 2021
262021
RouteNet-Fermi: Network Modeling with Graph Neural Networks
M Ferriol-Galmés, J Paillisse, J Suárez-Varela, K Rusek, S Xiao, X Shi, ...
IEEE/ACM Transactions on Networking, 2023
232023
The Graph Neural Networking Challenge: A Worldwide Competition for Education in AI/ML for Networks
J Suárez-Varela, M Ferriol-Galmés, A López, P Almasan, G Bernárdez, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 51 (3), 2021
222021
SBAR: SDN flow-Based monitoring and Application Recognition
J Suárez-Varela, P Barlet-Ros
Proceedings of the Symposium on SDN Research (SOSR), 2018
202018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20