Παρακολούθηση
Petteri Vihervaara
Petteri Vihervaara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ymparisto.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union
J Maes, B Egoh, L Willemen, C Liquete, P Vihervaara, JP Schägner, ...
Ecosystem services 1 (1), 31-39, 2012
9842012
Mapping ecosystem services
B Burkhard, J Maes
Advanced books 1, e12837, 2017
436*2017
Trends in ecosystem service research: early steps and current drivers
P Vihervaara, M Rönkä, M Walls
Ambio 39 (4), 314-324, 2010
2762010
Framing the concept of satellite remote sensing essential biodiversity variables: challenges and future directions
N Pettorelli, M Wegmann, A Skidmore, S Mücher, TP Dawson, ...
Remote Sensing in Ecology and Conservation 2 (3), 122-131, 2016
2352016
Ecosystem services–A tool for sustainable management of human–environment systems. Case study Finnish Forest Lapland
P Vihervaara, T Kumpula, A Tanskanen, B Burkhard
Ecological complexity 7 (3), 410-420, 2010
2022010
National ecosystem service indicators: Measures of social–ecological sustainability
L Mononen, AP Auvinen, AL Ahokumpu, M Rönkä, N Aarras, H Tolvanen, ...
Ecological Indicators 61, 27-37, 2016
1572016
How essential biodiversity variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring
P Vihervaara, AP Auvinen, L Mononen, M Törmä, P Ahlroth, S Anttila, ...
Global Ecology and Conservation 10, 43-59, 2017
1472017
Monitoring biodiversity change through effective global coordination
LM Navarro, N Fernández, C Guerra, R Guralnick, WD Kissling, ...
Current opinion in environmental sustainability 29, 158-169, 2017
1102017
Ecosystem services of fast-growing tree plantations: A case study on integrating social valuations with land-use changes in Uruguay
P Vihervaara, A Marjokorpi, T Kumpula, M Walls, M Kamppinen
Forest Policy and Economics 14 (1), 58-68, 2012
982012
Socio-economic importance of ecosystem services in the Nordic Countries
M Kettunen, P Vihervaara, S Kinnunen, D D’Amato, T Badura, M Argimon, ...
Nordic Council of Ministers, 2012
902012
Measuring β‐diversity by remote sensing: A challenge for biodiversity monitoring
D Rocchini, S Luque, N Pettorelli, L Bastin, D Doktor, N Faedi, ...
Methods in Ecology and Evolution 9 (8), 1787-1798, 2018
692018
Using long-term ecosystem service and biodiversity data to study the impacts and adaptation options in response to climate change: insights from the global ILTER sites network
P Vihervaara, D D’Amato, M Forsius, P Angelstam, C Baessler, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 5 (1), 53-66, 2013
632013
Exploring operational ecosystem service definitions: The case of boreal forests
H Saarikoski, K Jax, PA Harrison, E Primmer, DN Barton, L Mononen, ...
Ecosystem Services 14, 144-157, 2015
612015
How to integrate remotely sensed data and biodiversity for ecosystem assessments at landscape scale
P Vihervaara, L Mononen, AP Auvinen, R Virkkala, Y Lü, I Pippuri, ...
Landscape Ecology 30 (3), 501-516, 2015
572015
Lakes in the era of global change: moving beyond single‐lake thinking in maintaining biodiversity and ecosystem services
J Heino, J Alahuhta, LM Bini, Y Cai, AS Heiskanen, S Hellsten, ...
Biological Reviews 96 (1), 89-106, 2021
512021
The use of detailed biotope data for linking biodiversity with ecosystem services in Finland
P Vihervaara, T Kumpula, A Ruokolainen, A Tanskanen, B Burkhard
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services …, 2012
432012
Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union. Ecosyst. Serv. 1, 31–39
J Maes, B Egoh, L Willemen, C Liquete, P Vihervaara, JP Schägner, ...
382012
The ecosystem approach in corporate environmental management–expert mental models and environmental drivers in the Finnish forest industry
P Vihervaara, M Kamppinen
Corporate social responsibility and environmental management 16 (2), 79-93, 2009
372009
Standardizing ecosystem morphological traits from 3D information sources
R Valbuena, B O’Connor, F Zellweger, W Simonson, P Vihervaara, ...
Trends in Ecology & Evolution 35 (8), 656-667, 2020
342020
Creating an operational database for ecosystems services mapping and assessment methods
F Santos-Martin, A Viinikka, L Mononen, L Brander, P Vihervaara, ...
One Ecosystem 3, e26719, 2018
342018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20