Παρακολούθηση
Emmanouil Michail
Emmanouil Michail
CERTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visdrone-det2018: The vision meets drone object detection in image challenge results
P Zhu, L Wen, D Du, X Bian, H Ling, Q Hu, Q Nie, H Cheng, C Liu, X Liu, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 0-0, 2018
1632018
EEG and HRV markers of sleepiness and loss of control during car driving
E Michail, A Kokonozi, I Chouvarda, N Maglaveras
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2008
1442008
VisDrone-VDT2018: The vision meets drone video detection and tracking challenge results
P Zhu, L Wen, D Du, X Bian, H Ling, Q Hu, H Wu, Q Nie, H Cheng, C Liu, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 0-0, 2018
762018
A study of heart rate and brain system complexity and their interaction in sleep-deprived subjects
AK Kokonozi, EM Michail, IC Chouvarda, NM Maglaveras
2008 Computers in Cardiology, 969-971, 2008
562008
Visdrone-sot2018: The vision meets drone single-object tracking challenge results
L Wen, P Zhu, D Du, X Bian, H Ling, Q Hu, C Liu, H Cheng, X Liu, W Ma, ...
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) workshops, 0-0, 2018
542018
Visual and Textual Analysis of Social Media and Satellite Images for Flood Detection@ Multimedia Satellite Task MediaEval 2017.
K Avgerinakis, A Moumtzidou, S Andreadis, E Michail, I Gialampoukidis, ...
MediaEval, 2017
422017
VERGE in vbs 2022
S Andreadis, A Moumtzidou, D Galanopoulos, N Pantelidis, K Apostolidis, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 530-536, 2022
212022
Detection of centroblasts in h&e stained images of follicular lymphoma
E Michail, EN Kornaropoulos, K Dimitropoulos, N Grammalidis, T Koletsa, ...
2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2014
212014
Benzodiazepine administration effect on EEG fractal dimension: results and causalities
E Michail, I Chouvarda, N Maglaveras
2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2010
172010
Using adaptive neuro-fuzzy inference systems for the detection of centroblasts in microscopic images of follicular lymphoma
K Dimitropoulos, E Michail, T Koletsa, I Kostopoulos, N Grammalidis
Signal, Image and Video Processing 8 (Suppl 1), 33-40, 2014
162014
Morphological and textural analysis of centroblasts in low-thickness sliced tissue biopsies of follicular lymphoma
E Michail, K Dimitropoulos, T Koletsa, I Kostopoulos, N Grammalidis
2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2014
142014
Development and clinical evaluation of a physiological data acquisition device for monitoring and exercise guidance of heart failure and chronic heart disease patients
A Kokonozi, A Astaras, P Semertzidis, E Michail, D Filos, I Chouvarda, ...
2010 Computing in Cardiology, 1099-1102, 2010
92010
A study of heart rate and brain system complexity and their interaction in sleep-deprived subjects. In 2008 Computers in Cardiology (pp. 969–971)
AK Kokonozi, EM Michail, IC Chouvarda, NM Maglaveras
IEEE. https://doi. org/10.1109/CIC, 2008
92008
Biosignal processing methods to guide cardiac patients to perform safe and beneficial exercise for rehabilitation
H Runtti, A Honka, I Chouvarda, E Michail, A Kokonozi, J Merilahti, ...
8*
Pre-clinical physiological data acquisition and testing of the IMAGE sensing device for exercise guidance and real-time monitoring of cardiovascular disease patients
A Astaras, A Kokonozi, E Michail, D Filos, I Chouvarda, O Grossenbacher, ...
XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2010
72010
Investigation of sleepiness induced by insomnia medication treatment and sleep deprivation
I Chouvarda, E Michail, A Kokonozi, L Staner, N Domis, N Maglaveras
Foundations of Augmented Cognition. Neuroergonomics and Operational …, 2009
62009
Visual and audio analysis of movies video for emotion detection
E Batziou, E Michail, K Avgerinakis, S Vrochidis, I Patras, I Kompatsiaris
Emotional Impact of Movies task MediaEval 2018, 2018
32018
Testing a Flood Mask Correction Method Of Optical Satellite Imagery Over Irrigated Agricultural Areas
E Michail, A Moumtzidou, I Gialampoukidis, K Avgerinakis, MG Scarpino, ...
2nd Mapping Water Bodies from Space Conference (MWBS2018), 27-28, 2018
22018
Innovative Visual Analysis Solutions to Support Disaster Management
E Michail, P Giannakeris, I Koulalis, S Vrochidis, I Kompatsiaris
Responding to Extreme Weather Events, 199-223, 2024
2024
A complete framework for automatic grading of H&E stained images of follicular lymphoma
T Koletsa, E Michail, E Kornaropoulos, K Dimitropoulos, I Kostopoulos, ...
VIRCHOWS ARCHIV 463 (2), 227-228, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20